Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Kantorenmarkt Rotterdam

De Rotterdamse kantorenmarkt blijft achter bij de drie andere grote steden in de Randstad. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag daalt het beschikbare kantorenaanbod al sinds 2014. In Rotterdam is de afname beperkt en blijft de kantorenleegstand met 15,4% hoog. Deze leegstand zorgt juist nu voor kansen waar de stad van kan gaan profiteren.
 
In de drie andere steden wordt het steeds lastiger voor grote bedrijven om geschikte kantoorruimte te vinden. Kantoren van minimaal 5.000 m² zijn hier al langere tijd op een paar handen te tellen. En inmiddels daalt ook het beschikbare aantal kantoren vanaf 2.000 m² sterk. Steeds vaker zullen bedrijven die willen uitbreiden of internationale bedrijven die naar Nederland willen komen Rotterdam als aantrekkelijk alternatief zien. Hier zijn deze grote vloeren namelijk wel beschikbaar.

Waarom Rotterdam?
Niet alleen de schaarste in andere steden maakt Rotterdam een goed alternatief. Er is veel geïnvesteerd in de infrastructuur en de stad beschikt over goede internationale verbindingen. Er komen steeds meer jonge en hoog opgeleide mensen en dat is belangrijk voor grote bedrijven, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is dan ook dat zij steeds vaker de overtocht gaan maken door het verbeterde vestigingsklimaat.

Renovatie, transformatie en nieuwbouw hand in hand 
De verwachting is dat de meeste bedrijven zich willen vestigen in het Rotterdam Central District en de Alexanderpolder. Alleen is een deel van deze kantoorpanden in minder goede staat, waardoor ze niet aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Renovatie is hier het devies. Deze aanpak is eerder succesvol gebleken bij kantoren aan de Blaak, het WTC en MM25.

Nieuwe bedrijven zullen niet zo snel kiezen voor een plek buiten deze twee gebieden. Toch liggen ook hier kansen. Om het structurele overaanbod van kantoren aan te pakken zijn transformaties mogelijk naar woningen, studentenhuisvesting of een hotel. Door de leegstand hier te verminderen, ontstaat er tegelijkertijd lucht in de discussie rondom het bouwen van nieuwe kantoren in de stad. Een gevoelig gespreksonderwerp tussen gemeente, ontwikkelaars en investeerders.

Renovatie, transformatie en nieuwbouw gaan hand in hand om van de Rotterdamse kantorenmarkt een succesverhaal te maken. Daarmee verwachten wij dat de leegstand snel gaat dalen tot ongeveer 10% in 2020.