Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Investeerders storten zich op bedrijfsruimten

lightindustrial1536x1040

Beleggen in logistiek en industrieel vastgoed heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Vooral XL distributiecentra waren de laatste jaren in trek. Inmiddels storten beleggers zich ook massaal op de light industrial markt: bedrijfsruimten aan de randen van steden die worden gebruikt voor opslag en productie. Vorig jaar wisselde voor bijna 1 miljard euro aan dit type vastgoed van eigenaar. Dit is een record en bedraagt bijna 30% van het totale investeringsvolume in logistiek en industrieel vastgoed. Gezien de beleggingsfondsen die speciaal hiervoor zijn opgericht dit jaar, is de verwachting dat de investeringen voor het eerst door de grens van 1 miljard euro gaan.

 

Er zijn drie redenen voor de opmars van investeringen in light industrial vastgoed. De aanvangsrendementen voor de beste bedrijfsruimten liggen een derde hoger dan die op de beste distributiecentra: 6,25% ten opzichte van 4,25%. Daarnaast passen beleggers risicospreiding toe door te investeren in beide categorieën. Tot slot slinkt het aantal investeringskansen in logistiek vastgoed, waardoor beleggen in light industrial voor de hand ligt.

 

Van verouderd vastgoed naar stabiele belegging
Opvallend is dat er steeds meer portfolio’s worden verkocht. Vorig jaar ging het om maar liefst 49% van het investeringsvolume. Dit jaar wordt dit waarschijnlijk meer dan de helft. Deze portfolio’s zijn in de afgelopen jaren opgebouwd door value-add beleggers. Door renovatie, sloop en nieuwbouw, en het opkrikken van de bezettingsgraad hebben zij goed renderende portfolio’s gecreëerd met het stempel core (plus). En daarmee is het een interessante investering geworden voor een grotere groep beleggers waaronder institutionele partijen.

Ook internationaal gezien interessant
De hoge aanvangsrendementen zijn ook in het buitenland opgevallen. In de landen om ons heen liggen deze rendementen vaak lager. Steeds meer buitenlandse investeerders kijken dan ook naar mogelijkheden om in Nederland te investeren. In 2018 kwam ongeveer de helft van het totale investeringsvolume van buitenlandse beleggers. Dit jaar gaat dat percentage naar verwachting richting de 60%.  

 Light industrial

Goede tijd voor koper en verkoper
Het aanbod aan moderne bedrijfsruimte gebouwd na 2010 neemt steeds verder af. Omdat ook de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt zijn, ontstaat een tekort aan beschikbare moderne panden. Het gevolg van deze schaarste is dat bedrijven steeds hogere huren moeten betalen bij een nieuwe huurovereenkomst. Dit maakt light industrial vastgoed nog aantrekkelijker voor beleggers, met stijgende transactieprijzen tot gevolg. Goed nieuws voor de verkoper natuurlijk. Toch kan ook de nieuwe eigenaar tevreden zijn met een stabiel hoge huurstroom. Een goede situatie voor koper en verkoper, waardoor investeren in light industrial aantrekkelijk is en voorlopig blijft.