Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Winkelmarkt Amsterdam

De gemiddelde winkelleegstand in Amsterdam is al lange tijd minder dan 5%. Winkelcentra Boven ’t IJ, Amsterdamse Poort en Osdorpplein zitten daar met 7 tot 12% ruim boven. De leegstand wordt niet veroorzaakt door een te groot winkelaanbod, maar door een verkeerde mix aan winkels. Een situatie die vergelijkbaar is met die in veel middelgrote gemeenten in Nederland. 

Positieve ontwikkelingen
De stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost winnen in rap tempo aan populariteit onder huizenzoekers. Dit zorgt niet alleen voor een groeiende bevolking, ook komt er een andere bevolkingssamenstelling met meer kapitaalkrachtige huishoudens. Deze gentrificatie leidt tot een bredere consumentenmix en biedt kansen voor vastgoedeigenaren en lokale besturen om deze gebieden succesvol aan te pakken. Het vraagt in ieder geval om een ander winkelaanbod dat beter inspeelt op deze veranderende groep consumenten.

Teveel winkels voor niet-dagelijkse producten
In veel buitenlandse steden is een veranderde winkelmix in stadsdeelcentra al zichtbaar. In Londen bestaat 27% van het aanbod uit diensten zoals een stomerij, uitzendbureau, schoonheidsspecialist, makelaar of een bankfiliaal. Ook de horeca heeft hier een aandeel van 27%. Dit is aanzienlijk hoger dan in de stadsdeelcentra van Amsterdam met percentages tussen 15% en 20%. Opvallender nog is het lage aandeel van winkels met niet-dagelijkse producten in Londen. Slechts 28% ten opzichte van 37 tot 45% in Amsterdam.

Investeren in de toekomst
Maar er moet meer gebeuren. In Londen zijn de winkelgebieden verweven in de omgeving. In Amsterdam zijn de stadsdeelcentra verouderd en staan ze los van hun omgeving. Te vaak wordt nog planmatig gedacht en wordt er bijvoorbeeld gekozen voor parkeren boven winkels in plaats van woonruimte die het gebied versterkt. Voor Boven ’t IJ, Amsterdamse Poort en Osdorpplein is deze opgave groot. Om de verbeteringen te realiseren, zijn investeringen van winkelcentrumeigenaren nodig. Dit is lastig, omdat verdeeld eigendom zorgt voor verschillende belangen en een lagere investeringsbereidheid. Dit staat een goede visie en focus op het gebied in de weg. 

Ook is samenwerking tussen eigenaren en de gemeente essentieel voor een succesvolle transformatie. De infrastructuur vraagt om vernieuwing. Daarnaast kan worden gedacht aan het bouwen van extra woningen rondom en boven het centrum. Hierdoor ontstaat er meer eenheid met de omgeving. De behoeften en samenstelling van de bevolking blijven in beweging. Het is noodzakelijk dat de stadsdeelcentra hierin meebewegen. Alleen dan kunnen zij hun binding met de omgeving vergroten.