Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Logistieke markt Amsterdam

De logistieke markt vertoont inmiddels paralellen met de kantorenmarkt: een tekort aan kwalitatief goed vastgoed op de juiste locaties. Het beschikbare aanbod is in acht jaar tijd afgenomen van 600.000 m² naar iets meer dan 200.000 m². Hiervan is 90.000 m² verouderd en de resterende 110.000 m² is onvoldoende om de jaarlijkse vraag vanuit bedrijven te faciliteren. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam ervoor gekozen om bedrijfslocaties om te vormen tot woonlocaties. Deze ontwikkelingen leiden tot een tekort van minimaal 350 hectare aan bedrijventerreinen in de stad. Dit blijkt uit een rapport van vastgoedadviseur Colliers International.
 
Woningen vervangen bedrijfsruimte
De transformatie van Oostenburg, Food Center Amsterdam, Houthavens, Buiksloterham, Hembrugterrein en Over-Amstel leidt tot een daling van het aantal bedrijventerreinen. In de structuurvisie van de gemeente staat dat ongeveer 150 hectare bedrijventerrein binnen de ring wordt getransformeerd naar een mix van wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast vervalt 350 hectare in het Westelijk havengebied door de bouw van 40.000 tot 70.000 woningen. In totaal dus een verlies van 500 hectare.

Buiten de ring is een plancapaciteit van 150 hectare. Hierdoor ontstaat een tekort van 350 hectare aan bedrijventerreinen, terwijl de vraag naar goede locaties juist de komende jaren fors groeit. Dit komt door de groei van pakketbezorging, bouwactiviteiten en de bevoorrading van de horeca sector.

Nieuwbouw en herontwikkeling noodzakelijk
Om de groei van de logistieke sector op te vangen, is herontwikkeling van bestaande terreinen en de bouw van nieuwe terreinen nodig. Binnen de ring zijn er kansen voor multifunctionele gebouwen op de locaties die de gemeente heeft aangewezen om te transformeren. Een combinatie van wonen en bedrijfsruimte is bijvoorbeeld te zien in Londen, in de buurt van station King’s Cross vlakbij het centrum. Om dit in Amsterdam te realiseren, is het belangrijk dat de gemeente proactief aanstuurt op het creëren van multifunctionele gebouwen. Het is nodig om dit bij tenderprocedures en wijzigingen in het bestemmingsplan vast te leggen.

Naast de geplande 150 hectare buiten de ring, moeten nieuwe locaties in de Metropoolregio Amsterdam worden gezocht en aangewezen. Om te bepalen op welke locaties ingezet moet worden, is een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten die hierin zijn vertegenwoordigd. Snel overleg is noodzakelijk om de florerende sector te faciliteren.