Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Voor één op de drie kerken dreigt leegstand

Kerken1536x1040
Het aantal kerkgangers loopt al sinds lange tijd terug, waardoor steeds meer kerken hun deuren sluiten. Toch vindt de snelste daling van het aantal bezoekers pas de komende tien jaar plaats. Dat komt vooral door het wegvallen van de oudste generatie die nog regelmatig de kerk bezoekt. In 2030 ontvangen kerken naar verwachting nog maar 900.000 mensen per jaar. Een daling van maar liefst 44% ten opzichte van 2010. Door deze teruggang raakt een derde van de kerken in het land overbodig.

Bezoekers per week naar onhoudbaar niveau
Kerken trekken tegenwoordig gemiddeld 250 wekelijkse bezoekers. Bij een gelijk blijvend aantal kerken daalt dit aantal naar nog geen 170 per week in 2030. Voor de rooms-katholieke kerk is de impact nog groter met een verwacht aantal kerkgangers van 105 per week. Om een gelijke bezetting per kerk te houden als nu, zouden ongeveer 1.700 kerken moeten sluiten. Dat zijn er gemiddeld ongeveer vijf per gemeente. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger, omdat in veel gevallen het aantal bezoekers nu al vaak te laag is om de onderhoudskosten te kunnen betalen. 

Eric Annaert, hoofd maatschappelijk vastgoed: “De komende tien jaar moet voor deze overtallige kerkgebouwen een oplossing gezocht worden. Gedacht kan worden aan verkoop, het samenvoegen van kerkgangers, het gebouw een andere invulling geven, of slopen.”

Wat is een kerk precies waard?
De gemiddelde verkoopprijs van een kerk is nu ruim 1.000 euro per vierkante meter. De prijzen variëren alleen enorm. Soms wisselt het gebouw van eigenaar voor een symbolisch bedrag van 46 euro per vierkante meter, maar ook vierkantemeterprijzen van 4.550 euro zijn te zien. Veel hangt af van de mogelijkheden om de kerk een andere bestemming te geven. Als transformatie naar bijvoorbeeld woningen of een hotel mogelijk is, levert dit de parochies en kerkgemeenten meer op. Dit is vaak nog een gevoelig onderwerp bij deze partijen.

Eric Annaert: “Het is belangrijk dat parochies, bisdommen en kerkgemeenten een kerkenstrategie opstellen en proactief de regie pakken. Zo kunnen waardevolle gebouwen voor de maatschappij behouden blijven. Als kerk of met een andere bestemming.”

Related Experts

Eric Annaert

Directeur Maatschappelijk Vastgoed

Amsterdam

Ik ben, samen met mijn opdrachtgever, altijd gericht op een langjarige relatie en het creeeren van toegevoegde waarde in het proces. Altijd alert op kansen om in gezamenlijkheid te komen tot de beste oplossing voor de klant. Met sommige klanten onderhoud ik al een heel lange zakelijke relatie. Mijn werk is gebaseerd op vertrouwen. Kennis en kunde zijn voor mij vanzelfsprekend. 

Bekijk expert