Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Beleggers investeren recordbedrag in Nederlandse woningmarkt

Residential1536x1040

In 2019 wordt een recordbedrag in Nederlandse woningen geïnvesteerd. Beleggers steken dit jaar voor het eerst meer dan 8 miljard euro in woningvastgoed.

Beleggingsproducten zoals obligaties leveren te weinig rendement op. Daarom kiezen steeds meer beleggers ervoor hun geld te investeren in huizen die ze kunnen verhuren of verkopen. ‘In 2018 werd al een recordbedrag behaald van 8 miljard euro, dit jaar stevenen we af op 8,5 miljard euro,’ zegt Frank Verwoerd, hoofd onderzoek van Colliers. 

De investeringen worden gedaan door pensioenfondsen, private equitypartijen en woningcorporaties. Maar ook steeds meer particuliere beleggers vinden hun weg op de vastgoedmarkt. Vooral nieuwbouw is in trek: 60 procent van alle investeringen komt uit deze hoek. Door de investeringen is het aanbod van huurwoningen in de vrije sector fors gegroeid. 

Hoogste rendement buiten de Randstad
Opvallend is dat vastgoedinvesteringen het meest opleveren buiten de Randstad. Beleggers behalen het hoogste rendement in Emmen, Heerlen, Venlo en in de gemeente Súdwest-Fryslân. De huurinkomsten in verhouding tot de aanschafprijs liggen in deze regio’s bijna twee keer zo hoog als in Amsterdam. Wel is hier meer risico op leegstand en een lagere huurgroei. Ook stijgen de woningprijzen minder hard dan in de hoofdstad. 

Minder risico lopen beleggers in Haarlem, Haarlemmermeer en het Westland. De vraag naar huurwoningen blijft in deze gemeenten de komende jaren stijgen. Anders is dat in de regio Haaglanden, waar het huisvestingsbeleid ervoor zorgt dat er minder in woningen wordt belegd. ‘Beleggers trekken zich terug uit gemeenten die streng beleid voeren op de woningmarkt,’ legt Frank Verwoerd uit. ‘Hierdoor is er sprake van een verschuiving naar andere regio’s.’ 

In Amsterdam hebben de toenemende risico’s om te beleggen (door de oplopende huurprijzen en huurrestricties van de gemeente) er niet voor gezorgd dat beleggers de stad links laten liggen. Integendeel: de populariteit blijft juist toenemen. Beleggers betalen in de hoofdstad nog steeds het meest voor een woning, gevolgd door Utrecht en Amstelveen. In de eerste drie kwartalen van 2019 werd in Amsterdam in totaal 715 miljoen euro in woningen geïnvesteerd. 


Groei zet in 2020 niet door
Naar verwachting zal het investeringsvolume volgend jaar met 20 tot 30 procent afnemen. Door de stikstofdiscussie en het beperkte aantal bouwlocaties in grote steden komen er minder huurwoningen op de markt. De groei van de afgelopen jaren was voornamelijk te danken aan institutionele beleggers, die hun portefeuilles hebben opgeschoond door oude woningen te verkopen. Aan die verkoopgolf lijkt voorlopig een einde te komen. 

Residential Image 2


Related Experts

Frank Verwoerd

Head of Research

Amsterdam

Frank is sinds 2018 werkzaam als Head of Research bij Colliers International. Frank geeft leiding aan een team van onderzoekers die primair de taak hebben om de business te ondersteunen met strategische onderbouwing van hun advisering naar de klant. Daarnaast volgt de researchafdeling de verschillende vastgoedmarkten nauwgezet, waardoor niet alleen de belangrijkste trends en ontwikkelingen worden geanalyseerd. Ook vormt deze analyse de basis voor visievorming op deze vastgoedmarkten. Door middel van deze visievorming tracht de researchafdeling dé expert op de toekomst van vastgoed te zijn. Dit uit de researchafdeling ook regelmatig door op een transparante wijze artikelen te publiceren over de vastgoedmarkt. 

Voordat Frank begon als Head of Research was hij werkzaam bij Dynamis, waar hij werkte als Research Manager, een vergelijkbare functie als hij op dit moment bekleed bij Colliers International. Daarvoor heeft Frank ervaring opgedaan bij het Economisch Instituut voor de Bouw, waar hij werkte als onderzoeker op de kantorenmarkt en woningmarkt. Hier was hij hoofdzakelijk bezig met het uitvoeren van beleidsonderzoek voor publieke en private partijen. 

View expert