Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Vinex-wijk: de groeimarkt voor vastgoedbeleggers

Jarenlang werden de Vinex-wijken bestempeld als saai, eentonig en ver van de binnenstad. Een kwarteeuw na het leggen van de eerste stenen, blijken zij een succes te zijn en wonen mensen er graag. Ook voor beleggers bieden deze locaties kansen. De woningprijzen zijn stabieler en ook de vraag naar huurwoningen gaat hier snel toenemen. Er is zelfs voor 1 miljard euro aan extra huurhuizen nodig om de vraag op te vangen.

Minder waardeschommeling Vinex-woning
De huizenprijzen in Vinex-wijken schommelen minder dan in de aangrenzende stad. Bij hoogconjunctuur stijgen de prijzen minder hard, omdat op de grote Vinex-locaties vaak nog nieuwe woningen kunnen worden bijgebouwd. In een economisch slechtere periode dalen zij minder sterk, omdat de voornamelijk hogeropgeleide huishoudens minder kans hebben hun baan te verliezen of weinig problemen ervaren bij de aanscherping van hypotheekregels. Deze stabielere woningprijzen zorgen voor minder risico voor investeerders.

Voor 1 miljard euro aan nieuwe huurhuizen nodig
De Vinex-wijk wordt daarnaast interessant voor vastgoedbeleggers, omdat de vraag naar huurwoningen een vlucht gaat nemen. De veroudering slaat ook hier langzaam toe, waardoor er een andere woningvraag komt. Een deel van de ouderen huurt namelijk liever op latere leeftijd. Dit betekent een tekort van 3.750 huurwoningen in de komende tien jaar en een groei van het aantal huurhuizen met 28%. Een serieus aantal dat een investering vertegenwoordigt van ongeveer één miljard euro.

De groeimarkt voor beleggers
Deze nieuwe woningen zijn alleen te realiseren als er op twee fronten acties wordt ondernomen. Er zou nu al gestart moet worden met de bouw van nieuwe huur- en zorgwoningen. Iets waar gemeenten op moeten sturen. Ook omdat het aantal mogelijke bouwlocaties steeds minder wordt. Daarnaast zouden investeerders en pensioenfondsen moeten kijken naar een sale & leaseback-constructie. Een fenomeen dat nog niet veel te zien is in Nederland. Dit speelt in op de wens van een deel van de ouderen om hun opgebouwde vermogen uit hun woning halen en te blijven wonen op dezelfde plek. En het is tegelijkertijd een makkelijke manier om een grotere huurwoningvoorraad te creëren.

Op deze manier worden Vinex-wijken een interessante nichemarkt voor vastgoedinvesteerders, kunnen de bewoners blijven wonen waar ze het liefst zijn en zorgen gemeenten ervoor dat ook de komende 25 jaar deze wijken succesvol blijven.