Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst
  • Te koop
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #1
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #2
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #3
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #4
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #5
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #6
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #7
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #8
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #9
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #10
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #11
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #12
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #13
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #14
Osdorperweg (ong. naast nummer 532) Amsterdam - #15

Namens verkoper, Parochie van Onze Lieve Vrouw Geboorte, onderdeel uitmakend van de samenwerkende parochies MeerLiede, wordt er aangeboden de mogelijkheid om de kavel(s) gelegen aan de Osdorperweg (ong. naast nummer 532) in Amsterdam aan te kopen voor de realisatie van twee vrijstaande woningen.


Via deze informatie laten wij u graag kennismaken met de belangrijkste kenmerken van de locatie. Verkoop gebeurt via een openbare inschrijving. Meer gedetailleerde informatie inclusief de toelichting op het verkoopproces is te vinden in de dataroom. Na het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring krijgt u toegang tot deze dataroom. Het recht van gunning is uitsluitend voorbehouden aan verkoper. Met nadruk wordt erop gewezen dat het hier géén bouwrijp perceel betreft.


Het recht van gunning is uitsluitend voorbehouden aan de verkoper. Een uitgebreide toelichting op het verkoopproces is eveneens in de dataroom te vinden.


Het object is gelegen aan de rand van de stad met een weids uitzicht over de weilanden, op korte afstand van alle voorzieningen van de stad en goede bereikbaarheid. De woonwijk Osdorp, onderdeel van Stadsdeel Nieuw West staat bekend om zijn groengebieden. Aan de Sloterplas ligt het populaire I Amsterdam Parkour Park. De Osdorperweg verbindt het dorp Sloten met Halfweg. De weg loopt door het dorp Sloten, tuinstad Osdorp en buurtschap Oud Osdorp. Dit stadsdeel heeft totaal circa 160.000 inwoners.

OPPERVLAKTE:
De ruimtelijke onderbouwing omvat vijf percelen met een totaal oppervlak van circa 5.930 m². De opbouw is als volgt:
Kavel 1 circa 1.080 m² (bouwkavel)
Kavel 2 circa 1.255 m² (bouwkavel)
Kavel 4 circa 1.680 m² (aangrenzend weiland)
Kavel 5 circa 1.800 m² (voormalige begraafplaats en toegangspad)
Kavel 6 circa 115 m²


NB Kavel 3 is abusievelijk niet benoemd in de ruimtelijke onderbouwing en ontbreekt daarom in deze opgaaf. En kavel 5 behoort niet tot het verkochte.


GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK:
Kavel 6 dient ter ontsluiting van beide woonpercelen. Dit kan aan één van de bouwkavels toegevoegd worden, terwijl de eigenaar van de andere bouwkavel via een recht van overpad daarover ook kan beschikken.


PARKEREN:
Voor parkeren geldt dat dit op eigen terrein moet en wel aan de achterzijde. Dit om maximale doorzicht te houden vanaf de straat.


FISCALITEIT:
Hoewel het huidig gebruik van het perceel nog grasland is, zal naar verwachting de koopsom met BTW belast zijn aangezien er reeds een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van de realisatie van twee vrijstaande woningen.


EIGENDOMSINFORMATIE:
Het te verkopen object omvat een deel van het oorspronkelijke kadastrale perceel nummer 2143. Voor de verkoop is voor het object voorlopig het nieuwe kadastrale perceel bepaald. Dit staat kadastraal bekend als Gemeente Sloten (Noord Holland), Sectie I, Nummer 6827, Kadastrale grootte voorlopig circa 4.142 m²


Het staat op naam van Roomsch Catholieke Kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Halfweg.


Er is een aantekening in het kadaster opgenomen dat een deel van de locatie is aangewezen als gemeentelijk monument. Dit betreft de voormalige begraafplaats en toegangspad ter hoogte van het kadastrale nummer 6828.


Het kadastrale perceel zal nog definitief worden bepaald en ingemeten. Verrekening van de koopsom vindt plaats zodra het perceel definitief is ingemeten.


Voor verkoop geldt het uitgangspunt dat de niet bouwrijpe bouwkavels met aangrenzende weiland in één verkoop zullen worden verkocht.


BESTEMMINGSPLAN:


De kavel ligt in het gebied waar bestemmingsplan 'Osdorperweg e.o.’ geldt (vastgesteld d.d. 6 juni 2013) met als oorspronkelijke bestemming ‘Recreatie’ en voor een deel dat buiten het besluitvak ligt is dit ‘Maatschappelijk’. Hier bevindt zich de monumentale vm begraafplaats.


  
Voor de te verkopen locatie geldt dat er een omgevingsvergunning is afgegeven en onherroepelijk is vastgesteld op 16 oktober 2021. In deze vergunning is uitsluitend bepaald dat de gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan mogen worden gebruikt voor het bouwen van twee woningen. Dit betekent (nog) niet dat er ook al een omgevingsvergunning is verleend voor de feitelijke realisatie van de twee woningen. Hiervoor dient de formele procedure nog te worden doorlopen. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de realisatie van de woningen komen geheel voor rekening en risico van koper.


KENMERKEN:
- De mogelijkheid om twee vrijstaande woningen te realiseren;
- Gelegen op eigen grond;
- In Amsterdam;
- Omgevingsvergunning is onherroepelijk;
- Uniek object;
- Gelegen aan de rand van de stad;
- Weids uitzicht over de weilanden;
- Op korte afstand van alle voorzieningen van de stad;
- Goede bereikbaarheid.