Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst
  • Te koop
Kanaalweg 9 Asten - #1
Kanaalweg 9 Asten - #2
Kanaalweg 9 Asten - #3
Kanaalweg 9 Asten - #4
Kanaalweg 9 Asten - #5
Kanaalweg 9 Asten - #6
Kanaalweg 9 Asten - #7
Kanaalweg 9 Asten - #8
Kanaalweg 9 Asten - #9
Kanaalweg 9 Asten - #10
Kanaalweg 9 Asten - #11
Kanaalweg 9 Asten - #12
Kanaalweg 9 Asten - #13
Kanaalweg 9 Asten - #14
Kanaalweg 9 Asten - #15
Kanaalweg 9 Asten - #16
Kanaalweg 9 Asten - #17
Kanaalweg 9 Asten - #18
Kanaalweg 9 Asten - #19
Kanaalweg 9 Asten - #20
Kanaalweg 9 Asten - #21

Het moderne bedrijfsgebouw met groot buitenterrein is gelegen aan de doorgaande weg tussen Asten en Someren. Aan de overzijde van het kanaal zijn bedrijventerreinen Half Elfje, Sluis Elf en Mortelweg gelegen. In de directe omgeving zijn een aantal grote tot middelgrote bedrijven gelegen, evenals akkerbouw en tuinbouw.

Het gebouw is opgebouwd uit een luxe showroom met kantoren verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. Daarachter is een moderne bedrijfshal gelegen, voorzien van meerdere overhead deuren. Tevens beschikt het complex over een groot overdekt buitenterrein door middel van een overkapping en is op het perceel gelegenheid tot het opslaan en presenteren van materialen of uitgebreid parkeren.

Het gehele complex is momenteel verhuurd aan een bouwmaterialen handel.

BOUWJAAR
2009

KOOPPRIJS
€ 3.000.000,- kosten koper

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Asten
Sectie K
Nummer 1347
Grootte 8.200 m²

OPPERVLAK GEBOUW
Het gebouw is in totaliteit circa 3.413 m² groot (v.v.o.)

Onderverdeeld in:
- 550 m² showroom en kantoorruimte op de begane grond
- 500 m² showroom op de eerste verdieping
- 1.455 m² magazijnruimte op de begane grond
- 908 m² overkapping

PERCEEL
Het perceel heeft een totale oppervlakte van 8.200 m² en is op dit moment volledig in gebruik ten dienste van de bouwmaterialen handel

PARKEREN
Het gebouw beschikt over meer dan voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein

ENERGIELABEL
Het gebouw beschikt over energielabel A

DUURZAAM
Op het dak is een zonnepanelen installatie aangelegd ten behoeve van het opwekken van stroom

Middels de realisatie van een zonneveld op het dak van onderhavig gebouw wordt een aanvullende kasstroom van € 17.839,10 per jaar gegenereerd (prijspeil 2021).

Deze kasstroom wordt middels reeds goedgekeurde subsidieregeling gegarandeerd voor een periode van 15 jaar, te rekenen vanaf het moment van realisatie zijnde Q4, 2019. De aanleg van deze installatie heeft positieve uitwerking op de energieprestatie alsmede de financierbaarheid van het gebouw.

HUUROVEREENKOMST
Het volledige gebouw met buitenterrein is momenteel verhuurd aan BMN Bouwmaterialen B.V.
- Startdatum huurovereenkomst: 1 juli 2018
- Huurtermijn: 5 jaar, derhalve tot en met 30 juni 2023
- Actuele huurprijs: € 238.994,- per jaar, te vermeerderen met de geldende BTW (prijspeil 2021)

BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen nabij de Heesakkerweg en Provincialeweg welke de dorpskernen van Asten en Someren aan Elkaar verbindt.

Via Asten is binnen 10 minuten de snelweg A67 te bereiken. De ligging van het gebouw aan de N266 maakt deze locatie goed bereikbaar in de richting van Helmond en Weert en Nederweert.

OVERIGE BEPALINGEN
In het kadaster zijn geen aantekeningen opgenomen inzake milieu.

Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu.

BESTEMMING
Volgens informatie ingewonnen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl is voor het perceel van toepassing het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016 en is het object bestemd onder hoofdgroep “Bedrijf“ met als functieaanduiding “Groothandel”.

Voor de bepalingen uit het bestemmingsplan wordt verwezen naar de relevante delen van de in de bijlage bijgevoegde bestemmingsplanvoorschriften.

Het gehele plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl volgens informatie is geen voorbereidingsbesluit van kracht is en geen planherzieningsprocedure aanstaande.

De gemeente heeft geen ontwerpbestemmingsplan betreffende het perceel in voorbereiding. Het betreffende deel van de plankaart is hiernaast opgenomen.