Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Niets doen is geen optie

moderne kantoorgebouwen met veel groen buiten

Kantoorgebouwen moeten en kunnen duurzamer. Voor veel eigenaren is de weg ernaartoe nog lastig, terwijl een duurzaam gebouw vaak meer waard is dan een pand dat niet zo groen is. Ook kan een vastgoedeigenaar meestal een hogere maandelijkse huur vragen aan de bedrijven die er zitten, omdat de kantoorruimte simpelweg beter is. Het is dus slim om werk te maken van verduurzaming.

Om een gebouw duurzaam te krijgen, is er alleen wel een investering in tijd, geld en moeite nodig. Tot nu toe zijn er veel eigenaren die afwachten, omdat zij de verduurzamingsmaatregelen als een te grote investering zien. Alleen is niets doen eigenlijk geen optie meer. De toekomstige regelgeving wordt steeds strenger. Al vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Op dit moment voldoet pas 34% van de kantoorgebouwen in Nederland daar aan. Ook banken hebben grote ambities en stellen voor financiering steeds hogere eisen aan de prestaties van het vastgoed.

KantoorVerduurzamer
Om de weg naar een duurzaam kantoorgebouw makkelijker te maken, hebben we de afgelopen maanden met een team van taxateurs, vastgoedbeheerders, onderzoekers, marketeers en business developers gewerkt aan een nieuwe dienst: de KantoorVerduurzamer.

Op basis van de gebouwgegevens maken wij een dashboard waarin we één of meerdere kantoren benchmarken ten opzichte van de wetgeving. Met een duurzaamheidsrapport laten we zien welk ambitieniveau realistisch is, wat de impact is op huren die gevraagd kunnen worden en wat er gebeurt met de waarde van gebouw.

Waarde voor huurders
We presenteren meerdere scenario’s aan de eigenaar en brengen advies uit over de meest optimale variant. Bij het selecteren van de verduurzamingsmaatregelen houden we rekening met de toegevoegde waarde die het voor de huurder heeft. Bedrijven zijn namelijk in veel gevallen bereid om meer huur te betalen om hun medewerkers een duurzame werkplek te bieden. De huurder is daarmee een cruciale schakel in een succesvolle verduurzaming.

Kans op leegstand
De potentiële waardeontwikkeling is bijzonder belangrijk voor de eigenaar. Onze taxateurs berekenen dat aan de hand van meerdere scenario’s. Wij hebben geen glazen bol, maar met de kennis van nu kunnen we al ver vooruitdenken en schatten we toekomstige risico’s in. Zo nemen we de kans op leegstand en de daarmee samenhangende kosten mee in onze waardering. Voor steeds meer bedrijven zijn de duurzaamheidsprestaties van het gebouw een criterium in de zoektocht naar nieuwe huisvesting.

Een goed of slecht duurzaamheidslabel kan straks het verschil maken tussen een verhuurd of een leegstaand kantoor. Al helemaal als een kantoorgebouw door toekomstige regelgeving onbruikbaar dreigt te worden. Dat heeft dan zelfs een negatief effect op de waarde van het vastgoed. We willen dat duidelijk maken en de angst om te investeren wegnemen. Zo versnellen we de duurzaamheidstransitie in de Nederlandse kantorenmarkt.

Bent u benieuwd naar de duurzaamheidsprestaties van uw kantoorgebouw of -portefeuille en wilt u zien welke waardeontwikkeling u kunt realiseren door verduurzaming? Vul dan de online DuurzaamKantoorCheck in of kijk op www.colliers.nl.


Related Experts

Margot de Graaf-Kouijzer

Senior Valuer

Amsterdam

In december 2019 ben ik bij Colliers begonnen op de afdeling Valuation. Daarvoor heb ik ruim 20 jaar gewerkt bij DTZ Zadelhoff / Cushman en Wakefield. Ik ben expert in kantoren, bedrijfsruimten / logistiek, erfpacht en (her)ontwikkelingstaxaties, maar heb ook ervaring met woning- en winkelwaarderingen.

Bekijk expert