Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Interview met Selina Roskam over de stijgende bouwkosten

portretfoto van selina roskam

De bouwkosten zijn een serieus probleem voor de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld voor het verkleinen van het woningtekort en het verduurzamen van alle gebouwen. Toch is deze situatie ook een kans om de dingen anders te doen. Dat schrijven we in een uitgebreide bouwkostenpublicatie, die tijdens vastgoedbeurs PROVADA is gelanceerd. Hiervoor hebben we ook diverse vastgoedexperts geïnterviewd. Eén van hen is Selina Roskam van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hebben de stijgende bouwkosten invloed op de verduurzaming van de gebouwde omgeving? 
Ja, de stijgende bouwkosten hebben invloed. Opdrachtgevers maken begrotingen voor investeringen in vastgoed. Wanneer de offertes na goedkeuring van de begrotingen worden uitgevraagd, zijn de bouwkosten inmiddels gestegen. Er kan dan minder uitgevoerd worden voor dezelfde hoeveelheid begrote middelen. Daarnaast horen we ook dat er schaarste is aan materialen, zoals chips voor warmtepompen. Sommige verduurzamingsmaatregelen kunnen dan helemaal niet uitgevoerd worden. Verder geldt dat sommige subsidies waaronder het ISDE en SVOH vanuit het Rijk gebaseerd zijn op de (niet meer actuele) kostenkengetallen, al worden deze wel jaarlijks bijgesteld. Dat kan betekenen dat er door de stijgende kosten minder subsidie overblijft en er mogelijk minder maatregelen getroffen worden. Andere subsidies zoals EIA en SAH zijn gebaseerd op werkelijke kosten, dus daar treedt het probleem niet op.

Liggen er in dit licht plannen klaar om extra subsidies beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsinvesteringen? 
De plannen voor een financiële bijdrage aan bedrijven en organisaties liggen wel klaar, niet vanwege de stijgende bouwkosten maar om verduurzaming te stimuleren. Zo zijn we bezig met de Subsidie Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed, wordt de ISDE voor zakelijke gebruikers nog eens goed bekeken voor wijzigingen in 2023, de BMKB-regeling wordt wellicht uitgebreid naar groene investeringen en de EIA blijft in stand. Voor woningeigenaren is er het Nationaal Isolatieprogramma, gericht op het versneld isoleren van energetisch slechte woningen. Wat we zien, is dat de energiekosten óók toenemen. Terugverdientijden van maatregelen blijven hierdoor gelijk of worden zelfs korter. Verduurzamen kan dus meer lonen.

Wordt er vanwege de hogere kosten rekening gehouden met uitstel van de handhaving en/of invoering van de label C-verplichting voor kantoren? 
Nee, de verplichting is in 2016 aangekondigd en in 2018 in wetgeving terecht gekomen. Kantooreigenaren gaven we zo vijf jaar lang de gelegenheid om aan deze verplichting te voldoen. We hebben ze sindsdien via campagnes benaderd en ze hebben in juni 2021 nog eens een brief gekregen wanneer ze niet voldeden. Het bevoegd gezag, dat vanaf 1 januari 2023 handhavend toezicht kan uitvoeren, zal goed kijken naar de situatie van de kantooreigenaar. Dergelijke problemen worden meegenomen in de overweging om passende sancties op te leggen, zoals het stellen van een uiterste termijn om aan de verplichting te voldoen.

 

Related Experts

Madeline Buijs

Chief Economist & Head of Research

Amsterdam

Madeline werkt sinds januari 2022 als Chief Economist en Head of Research bij Colliers. Madeline geeft leiding aan de researchafdeling die onderzoek doet naar de verschillende vastgoedmarkten en de trends en ontwikkelingen hierin. Belangrijke onderwerpen zijn de maatschappelijke relevantie van de vastgoedmarkt, verduurzaming en het gebruik van data. De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben haar speciale aandacht.

Hiervoor was Madeline werkzaam als senior sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO waar zij de afgelopen 9 jaar de visie van ABN AMRO op de economische ontwikkelingen in deze twee sectoren formuleerde. Dit deed ze door het schrijven van publicaties, geven van presentaties en mediaoptredens. Daarvoor werkte Madeline als econoom en projectleider bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bekijk expert

Niels Huijsmans

Director Design & Development

Amsterdam

In mei 2021 ben ik gestart bij Colliers in het team Design & Devleopment. In mijn huidige rol ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van het team. Het Colliers Design & Development team bestaat voornamelijk uit architecten en projectmanagers waarmee we commerciele vastgoedprojecten ontwerpen en vervolgens ook kunnen realiseren. Te denken aan kantoren, retailunits, hotel en logistieke gebouwen.  Voordat ik bij Colliers ben gestart, heb ik diverse functies bekleed bij Tétris/ JLL en was ik actief in het EMEA team van Unispace. 

 

 

Bekijk expert