Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

‘Zie stijgende bouwkosten niet alleen als bedreiging, maar ook als kans’

Download het rapport
Bouwkostendossier Niels Huijsmans Geoffrey Timmer

De bouwkosten stijgen snel. Met deze ontwikkeling houden Niels Huijsmans en Geoffrey Timmer van Colliers zich dagelijks bezig. In hun nieuwste publicatie, het Bouwkostendossier, zetten zij uiteen welke impact de sterk gestegen kosten hebben op alle vastgoedsectoren. Hun afdeling Design & Development kan vastgoedpartijen helpen om deze uitdagingen om te zetten in kansen.

In het Bouwkostendossier benadrukt Colliers dat prijsstijgingen een grote belemmering vormen voor vastgoedactiviteiten in de komende jaren. ‘Het tekort aan materialen is nu een groter probleem dan het tekort aan personeel’, zegt Niels Huijsmans, director Design & Development. ‘Marges van bouwbedrijven zijn altijd al laag, het aantal faillissementen zal oplopen.’

Schaarser en duurder vastgoed
Volgens Colliers zullen de stijgende bouwkosten, de stikstofproblematiek en het gebrek aan ruimte een forse impact hebben op het aanbod. Vastgoed wordt nog schaarser. Dat wordt doorberekend aan de uiteindelijke koper of huurder. Bouwers en projectontwikkelaars zullen bovendien langer onderhandelen over de kosten en risico’s. Discussies over contracten – zoals de Oekraïneclausule van Bouwend Nederland voor onverwachte kostenstijgingen – kunnen projecten flink vertragen. ‘Het enige positieve aan deze situatie is dat verduurzaming, circulariteit en efficiënter gebruik van bouwmaterialen en grondstoffen crucialer worden om projecten te realiseren’, zegt Huijsmans.

Nervositeit leidt tot wantrouwen
Huijsmans vindt dat de sector scherper kan reageren op de nieuwe realiteit. Je moet meer dan ooit gestructureerd te werk gaan. ‘Alle partijen in de keten – belegger, ontwikkelaar, aannemer, eigenaar en huurder – worden nerveus’, vertelt hij. ‘Dat leidt tot wantrouwen en vervolgens tot uitstel, of erger: afstel. Dat kunnen we voorkomen.’

NielsHuijsmansGeoffreyTimmer600300

 

Slimme, geïntegreerde aanpak
Huijsmans en Timmer vertalen marktontwikkelingen naar een slimme, geïntegreerde aanpak. ‘We begeleiden onze opdrachtgevers bij alles wat te maken heeft met het ontwerpen en bouwen van commercieel vastgoed’, legt Huijsmans uit. De diensten zijn onder andere ontwerp, (kosten)planning en materiaalkeuze voor nieuwbouw, transformaties en herinrichting.

‘Het afgelopen jaar is ons team meer dan twee keer verdubbeld in omzet en personeel. Dat is gelukt door goed te luisteren naar de vraag van onze opdrachtgevers en maatwerk te bieden. We helpen ze het beste met een positieve, maar realistische benadering. We staan voortdurend open voor de dialoog, waarbij we de doelstellingen bewaken die we met elkaar hebben afgesproken.’

Team van specialisten
Timmer is als Head of Design verantwoordelijk voor het ontwerpteam. Core business van zijn team is het ontwikkelen van kantooromgevingen. ‘Veel organisaties hebben te maken met een sterk wisselende bezetting door het hybride werken’, zegt Timmer. ‘Onze opgaven gaan altijd over veranderingen, die vaak starten in de organisatie zelf. Ze willen bijvoorbeeld groeien of juist krimpen, of wensen andere werkvormen voor hun medewerkers.’

Het Design & Development team kenmerkt zich door enerzijds een strategisch en onderzoeksgedreven houding en anderzijds een praktische ‘hands-on’ mentaliteit. ‘We analyseren marktontwikkelingen, en luisteren en kijken goed naar wat er gebeurt binnen organisaties’, zegt Timmer. ‘We geven niet alleen advies, maar begeleiden het hele verandertraject met onder andere workshops en interne communicatie.’

Anticiperen op veranderingen
Elk project vraagt inzicht in de markt en oog voor de toekomst. ‘We anticiperen voortdurend op verandering’, zegt Huijsmans. ‘Veranderingen in materialen en levertijden, maar ook in de beschikbaarheid van alternatieven.’ Timmer vult aan: ‘Alternatieven zijn niet alleen nodig om een oplossing te bieden voor tekorten, maar kunnen tegelijkertijd in het teken staan van duurzaamheid en gezondheid.’

Vloerafwerkingen maken bijvoorbeeld een groot deel uit van interieuropgaven. ‘We kiezen nauwelijks nog tapijten waarvoor schadelijke stoffen worden gebruikt, zoals bitumen’, zegt Timmer. Volgens Huijsmans leidt een goede vertaling van de identiteit van een opdrachtgever vrijwel nooit tot één specifieke materiaaloplossing. ‘Onze ontwerpers hebben inzicht in beschikbaarheid en kennis van de markt om tot slimme ontwerpoplossingen te komen.’

Timmer start het ontwerpproces met het ‘oogsten’ van wat er al is. ‘We zetten altijd in op duurzaam hergebruik.’ Levertijden zorgen alleen voor een planningsprobleem als ze je overkomen, vindt hij. ‘We reserveren capaciteit en geven prioriteiten aan in het proces, rekening houdend met de levertijden.’

Transparantie en innovatie
Huijsmans ziet niet alleen bedreigingen, maar ook kansen voor de sector als bedrijven proactief en creatief inspelen op de marktveranderingen. ‘Het is belangrijk realistisch te blijven en je partners te blijven vertrouwen. Cruciaal is een eerlijke en realistische marktbenadering te volgen, waarbij je je partners uitdaagt en ze tegelijkertijd blijft omarmen. Communiceer open en transparant en stuur op de gezamenlijke doelen die je met elkaar hebt afgesproken.’

Transparantie en innovatie zijn belangrijker dan ooit tevoren, niet alleen in materiaalkeuze maar ook in de contractvorm. Bij een traditioneel proces, betreedt het bouwbedrijf de markt pas na afronding van de tender. Huijsmans ziet veel meer voordelen in het werken in een bouwteam. ‘Belangrijk voor een goedwerkend bouwteam is dat de kwaliteit en de projectkaders goed en duidelijk worden vastgelegd. Neem hiervoor de tijd en blijf kritisch maar ook begripvol’, geeft hij tot slot mee.  

 

NielsHuijsmansGeoffreyTimmer6003002

 


Bouwkostendossier Niels Huijsmans Geoffrey Timmer

‘Zie stijgende bouwkosten niet alleen als bedreiging, maar ook als kans’

Download het rapport
Related Experts

Niels Huijsmans

Director Design & Development

Amsterdam

In mei 2021 ben ik gestart bij Colliers in het team Design & Devleopment. In mijn huidige rol ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van het team. Het Colliers Design & Development team bestaat voornamelijk uit architecten en projectmanagers waarmee we commerciele vastgoedprojecten ontwerpen en vervolgens ook kunnen realiseren. Te denken aan kantoren, retailunits, hotel en logistieke gebouwen.  Voordat ik bij Colliers ben gestart, heb ik diverse functies bekleed bij Tétris/ JLL en was ik actief in het EMEA team van Unispace. 

 

 

Bekijk expert

Geoffrey Timmer

Head of Design

Amsterdam

Na mijn afstuderen aan de Technische Universiteit in Eindhoven (Architectuur, onderzoek en stedenbouw) heb ik mij, via een post master opleiding, gespecialiseerd in Design Management. Ruim 9 jaar ben ik werkzaam geweest bij Brink Management en Advies als manager van complexe bouwprojecten. Als partner heb ik bij Hollandse Nieuwe gewerkt om een ​​hoge ontwerpstandaard te ontwikkelen met een sterke focus op de ontwikkeling van de  ontwerpers. In december 2021 ben ik begonnen bij Colliers van Head of Design.

Bekijk expert