Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Interesse voor zorgvastgoed neemt toe door vergrijzing

vrouw met hond bij het strand

De vraag naar zorgvastgoed neemt al jaren toe, maar door de corona-uitbraak is er een kortstondige trendbreuk zichtbaar. Er werd in 2020 voor bijna 1 miljard euro in zorgvastgoed geïnvesteerd. Dat komt in de buurt van recordjaar 2019, toen er 1,2 miljard naar deze sector ging. De corona-uitbraak leidt volgens vastgoedadviseur Colliers niet tot een dalende trend, maar zal verdere groei juist aanwakkeren.

Ook voor de Europese zorgvastgoedmarkt was 2019 een recordjaar met een volume van bijna 8 miljard euro en kwam 2020 daar dichtbij met ruim 7 miljard euro. Dat bedrag was goed voor 2,8% van de totale beleggingen in Europees vastgoed. Tussen 2011 en 2015 schommelde dit percentage nog rond de 1%, daarna begon het toe te nemen. In het eerste kwartaal van 2021 was het 3,6% en de rek is er nog niet uit.

investeringen zorgvastgoed
Europa vergrijst
De Europese bevolking wordt ouder. In de acht Europese landen die door Colliers in het onderzoek extra worden uitgelicht, groeit het aantal 65-plussers de komende vijftien jaar met 21,7 miljoen. Daarmee maakt de 65-plusser straks een kwart van de bevolking uit. Dat zorgt niet alleen voor een toenemende behoefte aan huisvesting voor senioren, maar ook voor vraag naar meer verschillende typen woningen. 

‘’Ouderen leven niet alleen langer, maar willen ook langer thuisblijven en hebben meer te besteden’’, zegt zorgvastgoedexpert René Talboo. ‘’Als het thuis niet meer zelfstandig lukt, zoeken ze naar tussenvormen tussen thuis en verpleeghuis. Het leidt tot allerlei vernieuwende woonconcepten met de focus op ontmoeting en beleving, zoals complexen waar ouderen en studenten samenwonen en omkijken naar elkaar. We zien ook een verdere toename van particuliere zorgorganisaties.’’

Enorm tekort aan woningen 
Er ligt de komende jaren een grote uitdaging om het zorgaanbod te vergroten. “Er is in Nederland een enorm tekort aan geschikte seniorenwoningen en verpleeghuisplaatsen voor ouderen met een zware zorgvraag’’, zegt Talboo. ‘’Dit is dan ook de reden voor ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS om de handen ineen te slaan en de komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te bouwen voor ouderen.’’

Het succes daarvan valt of staat met de beschikbaarheid van locaties, arbeidskrachten en financiering van de zorg. ‘’Alleen door optimale, verregaande samenwerking, een hoop creativiteit en het verbinden van de juiste partijen komen we in de buurt van die doelstelling. We moeten het echt samen doen’’, aldus Talboo.