Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Huurverhogingen gekoppeld aan inflatie is groot risico voor woningmarkt

huurwoningen in amsterdam

De hard stijgende inflatie zorgt in de toekomst voor flinke huurverhogingen op de woningmarkt. Zowel de huren in de sociale sector als in de vrije huursector zijn op dit moment gekoppeld aan de inflatie. Omdat het peilmoment voor het bepalen van de inflatie ruim voor de daadwerkelijkehuurverhoging ligt, is de maximale huurstijging in 2022 nog beperkt. Het gaat hierbij om bestaande huurcontracten, voor nieuwe verhuringen geldt deze maximale verhoging niet.

Voor de sociale huursector geldt dat tot 1 juli 2022 de huren zijn bevroren. Vanaf die datum mogen de huren met inflatie worden verhoogd. Dat is voor dit jaar vastgesteld op 2,3%. In het verleden bleek vaak dat woningcorporaties niet de maximale huurverhoging doorvoerden, maar meestal lagere percentages hanteerden.

Huurverhoging van 6,2% mogelijk
In de vrije sector zijn de huren tot 1 mei 2024 gemaximeerd op inflatie +1%. Voor 2022 is dit 3,3%. Daarmee zijn de gevolgen door de hoge inflatie nog beperkt. Nu de inflatie in 2022 naar verwachting uitkomt op 5,2% kunnen verhuurders volgend jaar een huurverhoging van 6,2% doorvoeren. Iets waar beleidsmakers waarschijnlijk niet bij stil hebben gestaan toen zij de huurverhoging aan banden legden. Dit wil overigens niet zeggen dat verhuurders deze verhoging daadwerkelijk doorvoeren, maar de kans is wel aanwezig.

De huren namen de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 5,6% per jaar toe. Dit gaat over zowel nieuwe verhuringen als de verhoging van bestaande contracten. Door de hoge inflatie van dit moment zal dit percentage volgend jaar een stuk hoger liggen.

Ook de koopmarkt geraakt
Naast de huren heeft de stijgende inflatie effect op de koopmarkt. Over het algemeen heeft economische onzekerheid een negatief effect op de koopmarkt. De eerste tekenen hiervan lijken al duidelijk te worden. De transactieprijs per vierkante meter daalde in het eerste kwartaal met 0,5% in vergelijking met een kwartaal eerder. In vergelijking met vorig jaar was er nog wel een stijging van 16,6% te zien. In 2012 was er voor het laatst een kwartaaldaling te zien.

Daarnaast loopt sinds eind vorig jaar de hypotheekrente op als gevolg van de stijgende inflatie. De rente ligt nog steeds erg laag, maar de stijging zorgt er wel voor dat woningkopers bij gelijkblijvende maandlasten een lager hypotheekbedrag kunnen lenen. Dit kan naast de onzekerheid zorgen voor een demping van de prijsstijging.


Related Experts

Madeline Buijs

Chief Economist & Head of Research

Amsterdam

Madeline werkt sinds januari 2022 als Chief Economist en Head of Research bij Colliers. Madeline geeft leiding aan de researchafdeling die onderzoek doet naar de verschillende vastgoedmarkten en de trends en ontwikkelingen hierin. Belangrijke onderwerpen zijn de maatschappelijke relevantie van de vastgoedmarkt, verduurzaming en het gebruik van data. De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben haar speciale aandacht.

Hiervoor was Madeline werkzaam als senior sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO waar zij de afgelopen 9 jaar de visie van ABN AMRO op de economische ontwikkelingen in deze twee sectoren formuleerde. Dit deed ze door het schrijven van publicaties, geven van presentaties en mediaoptredens. Daarvoor werkte Madeline als econoom en projectleider bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bekijk expert