Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Hoge grondstofprijzen, productiekosten en huren zijn uitdaging voor logistiek vastgoed

containers in haven

De afgelopen twee jaar draaiden voor het industriële en logistieke vastgoed vooral om de coronapandemie en de hierdoor verstoorde leveringsketens. Hoewel grondstofprijzen stegen, lijkt het vastgoed hiervan geen last te hebben gehad. De I&L-markt heeft juist kunnen profiteren omdat meer personen gebruikmaakten van e-commerce.

De huidige situatie in Oekraïne - samen met de stijgende inflatie - zorgt voor een negatiever sentiment. De leveringsketens raken opnieuw verstoord, net nu de wereldhandel goed op stoom kwam. Ook de grondstofprijzen zijn historisch hoog, waardoor voorraden aangesproken moeten worden om kosten relatief laag te houden. Aangezien deze voorraden vaak klein zijn, zullen bedrijven op korte termijn de hoge grondstofprijzen moeten betalen.

Hogere productiekosten door grondstofprijzen
Voor huurders van bedrijfsruimten en magazijnen kan vooral de inflatie een groot probleem vormen, omdat huren vaak gekoppeld zijn aan de inflatie (CPI). Met de hoge inflatie van 9,7% zullen huurders waarvan het contract inging in juli dit direct voelen. Huurders kunnen hier alleen onder uit komen wanneer er in het contract afspraken zijn vastgelegd over een maximale huurverhoging. Een voorbeeld daarvan is een maximale stijging van 2,5%. Mocht de CPI hoger dan 2,5% zijn, dan wordt dat niet volledig aan de huurder doorberekend.

Daarnaast krijgen bedrijven in de I&L-sector te maken met hogere productiekosten, omdat de grondstofprijzen de afgelopen periode sterk zijn gestegen. Zo zijn basisproducten als hout sinds januari 2020 met meer dan 45% in prijs gestegen, metalen met 55% en chemische producten met bijna 40%. Producenten kunnen hier alleen onderuit komen als er eerder prijsafspraken zijn gemaakt. Wanneer dit niet het geval is, zullen de kosten (naast de huur) dus snel oplopen. Uiteindelijk zullen deze hogere productiekosten doorberekend worden aan de consument om bestaanszekerheid te behouden. Niet alleen huurders worden dus geraakt.

Ook investeerders worden voorzichter. De hoge inflatie kan problematisch worden als het gaat om nieuwbouw en herontwikkelingen. De kosten voor grondstoffen en bouwmaterialen vormen een groot risico. E-commerce en aanverwante logistiek worden mogelijk minder geraakt. De steeds verdere verschuiving hiernaartoe, versterkt door de coronapandemie, blijft interessant voor investeerders. Al zullen de rendementen mogelijk lager komen te liggen. Het investeringsvolume zal als gevolg hiervan afnemen. 


Related Experts

Madeline Buijs

Chief Economist & Head of Research

Amsterdam

Madeline werkt sinds januari 2022 als Chief Economist en Head of Research bij Colliers. Madeline geeft leiding aan de researchafdeling die onderzoek doet naar de verschillende vastgoedmarkten en de trends en ontwikkelingen hierin. Belangrijke onderwerpen zijn de maatschappelijke relevantie van de vastgoedmarkt, verduurzaming en het gebruik van data. De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben haar speciale aandacht.

Hiervoor was Madeline werkzaam als senior sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO waar zij de afgelopen 9 jaar de visie van ABN AMRO op de economische ontwikkelingen in deze twee sectoren formuleerde. Dit deed ze door het schrijven van publicaties, geven van presentaties en mediaoptredens. Daarvoor werkte Madeline als econoom en projectleider bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bekijk expert

Tom Ras

Junior Research Consultant

Amsterdam

Ik ben in 2021 begonnen als junior research consultant bij Colliers. Mijn focus binnen het research team ligt op industrie & logistiek, en zorgvastgoed. Het research team ondersteunt de verschillende afdelingen binnen Colliers door het aanleveren van data en data-anlyses. Daarnaast publiceert het research team over verschillende onderwerpen in de vastgoedwereld. 

 

Bekijk expert