Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Tijd voor de toekomstbestendige binnenstad

alt=""

Door de coronacrisis en de langdurige sluiting van niet-essentiële winkels zal de leegstand toenemen. Er komt een leegstandsgolf aan die we nog niet direct terugzien in de cijfers. Locatus meet fysieke leegstand: winkels die daadwerkelijk leeg zijn. Niet alle leegstaande winkels staan zichtbaar leeg of worden openbaar te huur aangeboden. Dat geeft een vertekend beeld van wat er zich in werkelijkheid afspeelt in de Nederlandse winkelstraten. Het is nu tijd voor een krachtige aanpak voor de toekomst van onze binnensteden.

Voorportaal van oplopende leegstand
We spreken veel winkeliers en winkelketens die kritisch kijken naar al hun vestigingen en welke ze kunnen sluiten. Het kan zijn dat een retailer een huurcontract heeft opgezegd, maar dat de huurtermijn voorlopig niet voorbij is. Vaak wordt er dan eerst gezocht naar een partij die het contract wil overnemen of naar een tijdelijke invulling. We zien dat steeds meer. Dat is een voorportaal van oplopende leegstand bij het uitblijven van nieuwe huurders.

Focus op grootste winkelsteden
Winkeliers gaan hun locatiekeuze nog meer baseren op het aantal bezoekers, de regionale aantrekkingskracht en de omzet per vierkante meter die ze kunnen halen. Ze kijken ook beter naar de aanwezigheid van hun doelgroep en het daarmee samenhangend draagvlak. Veel van hen zetten in op de grootste en populairste winkelsteden. Van Amsterdam en Rotterdam tot Groningen en Maastricht. Moeilijker wordt het voor de laag daaronder. Vooral voor steden waar eigenlijk al te veel winkels zijn, zoals Sittard, Rijswijk, Lelystad, Almelo en Den Helder.

Toekomstbestendig winkelgebied
Een levendig centrum houd je door duidelijke keuzes te maken. Het beeld dat binnensteden vooral om te winkelen zijn, moet worden losgelaten. Dit is het moment om toe te werken naar een aantrekkelijk, aangenaam, duurzaam en dus toekomstbestendig centrumgebied. Gemeenten moeten daarbij de regie nemen.

De oplossing is een combinatie van het verminderen van het aantal winkelmeters, het clusteren van winkels in het kernwinkelgebied, het terugbrengen van functies die jaren geleden wegtrokken zoals kleinschalige kantoren of publieke diensten, het toevoegen van nieuwe functies, transformatie naar woningen en investeringen in de openbare ruimte. Dat vraagt onder andere om meer flexibiliteit in bestemmingsplannen. Wat mag er niet, in plaats van wel. Denk aan een ‘centrumbestemming’ die wonen, kantoren, winkels, leisure, horeca en cultuur toestaat, maar casino’s en coffeeshops bijvoorbeeld niet.

Handen ineenslaan
Een toekomstbestendige binnenstad ontstaat alleen als gemeenten, eigenaren, winkeliers en financiers de handen ineenslaan. Van gemeenten vraagt dit om meer vrijheid in bestemmingsplannen, van vastgoedeigenaren de durf om te investeren, van financiers het denken in kansen in plaats van risico’s en van winkeliers flexibel ondernemerschap dat voortdurend meebeweegt met de veranderende wensen van de consument.

Zo’n samenwerking is in het belang van iedereen. Een levendig centrum is goed voor de winkelier. Een gezonde winkelmarkt is goed voor de vastgoedeigenaar en de financier. En de gemeente is gebaat bij een gezonde winkelmarkt in een levendig centrum, waardoor de binnenstad weer bruisend is voor de bewoners. 


Related Experts

Chris Lanting

Director Retail

Amsterdam

 2008-2016: Dynamis Strijbosch Thunnissen Makelaars Regio Arnhem/Nijmegen: Winkelmakelaardij opgezet en uitgebouwd winstgevende businessunit en marktleider in regio

2016-heden: Colliers International: associate director Retail: verantwoordelijk voor Retail Agency / specialisme shopping centres en  samenwerking property management Retail 

GREEP UIT MIJN WERKZAAMHEDEN

o   (Projectmatige) verhuur in complexe winkelconcentraties.

o   Positionering- en rebrandingtrajecten shopping centres.

o   Key accountmanager de Volksbank ten behoeve van haar huisvestingsvraagstukken voor de bankwinkels van SNS bank.

o   Uitvoering en implementatie verhuurstrategiën in shopping centres.

o   Gespecialiseerd in roadside Food&Beverage en Retail inclusief Tankstations 

 

Bekijk expert