Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

De tijd begint nu echt te dringen

man werkt aan bureau in de natuur

Het komt nog te vaak voor dat kantooreigenaren niet weten of hun gebouw(en) wel aan de steeds strenger wordende duurzaamheidswetgeving voldoet. Dat speelt al jaren, maar de tijd begint nu echt te dringen. Al in 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Slechts 34% is daar nu klaar voor. En dat is pas de eerste grote stap tot 2050, het jaar waarin alle gebouwen Paris Proof moeten zijn.

Eén van de redenen dat eigenaren tot nu toe weinig actie ondernemen, is dat investeringen per saldo rendement moeten opleveren en dat was bij een duurzaamheidsmaatregel niet altijd goed meetbaar. Hierdoor stokt de verduurzaming en wordt het lastig om een business case rond te rekenen. Om echt werk te maken van het terugdringen van onze CO2-uitstoot mogen we dit niet laten gebeuren. Daarom hebben wij de afgelopen tijd met een team van taxateurs, vastgoedbeheerders, marktonderzoekers, marketeers en business developers gewerkt aan een nieuwe dienst: de KantoorVerduurzamer.

De KantoorVerduurzamer
Op basis van de beschikbare gebouwgegevens maken we een dashboard waarin we één of meerdere kantoren benchmarken ten opzichte van de huidige en toekomstige wetgeving. We laten zien welk duurzaamheidsambitieniveau realistisch is voor de eigenaar. Daarnaast kunnen we voor meerdere scenario’s een ‘evidence based’ voorspelling doen over de waardeontwikkeling van het gebouw en vertellen wat de impact is van de maatregelen op de concurrentiepositie in de lokale markt.

Een vol of een leegstaand kantoor 
Het blijft niet alleen bij advies. We kunnen de transitie van begin tot eind begeleiden. We onderhouden veel kantoorgebouwen in Nederland en kunnen dus ook helpen bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen.

Verduurzaming van een gebouw kan niet langer ontbreken in het assetmanagementplan. Een duurzamer kantoor is vaak meer waard en levert een beter rendement op. Het vraagt om een duidelijke visie en uitvoering van het gekozen beleid en ambitie. Niets doen is eigenlijk geen optie. Investeren in verduurzaming kan straks het verschil maken tussen een verhuurd of een leegstaand kantoor. 

Bent u benieuwd naar de duurzaamheidsprestaties van uw kantoorpand of -portefeuille en wilt u zien welke waardeontwikkeling u kunt realiseren door verduurzaming? Vul dan de online DuurzaamKantoorCheck of ga naar www.colliers.nl.

 

Related Experts

Joost Vooijs

Partner | Director Asset Services

Den Bosch

Als Partner |  Director van Colliers adviseren wij onze klanten op dagelijkse  basis en gebruik ik mijn  brede ervaring op het gebied van Ontwikkeling, Verhuur,  Property management en Asset management van  Retail en  betrek andere businesslines om oplossingen te creeen en te adviseren naar de klant. Met een team van  specialist  analyseren we de knelpunten in de prestatie van winkelvastgoed en stellen  haalbare voorstellen voor om de prestatie te verbeteren.  Mijn jarenlange ervaring op het gebied van Asset management stelt ons vervolgens in staat om de verschillende scenario's te vertalen in financiele consequenties in termen van investeringen en rendement.

 

Bekijk expert