Ook tekorten in de regio
Niet alleen in Amsterdam is er een groot tekort aan beschikbare huizen. Ook de Metropoolregio Amsterdam kampt met dit probleem. Vorig jaar werden 11.100 bouwvergunningen afgegeven, terwijl er naar verwachting 16.200 huishoudens bijkomen. Ondanks een stijging van 44% is het aantal vergunningen dus niet voldoende om de vraag bij te houden. Dit betekent dat de vraag vanuit Amsterdam hier maar beperkt kan worden opgevangen.

Er is een aantal gemeenten waar op dit moment nog wel keuze is. In Almere, Diemen, Edam-Volendam en Heemskerk worden aankomend jaar genoeg woningen bijgebouwd om een deel van de krapte op de Amsterdamse woningmarkt weg te nemen. 

Rechtstreekse OV-verbinding met Amsterdam
Amsterdammers verhuizen steeds vaker naar een andere stad. Inmiddels kiest nog maar 40% van de verhuizers om in de stad te blijven. Vaak gaan zij naar Haarlem (4,7%), Almere (4,1%) of Zaandam (3,4%). De sterkste relatieve stijging is te zien in gemeenten die verder weg liggen zoals Rotterdam (1,5%), Den Haag (1,9%) en Utrecht (2,5%).

Opvallend is dat zij de laatste twee jaar vooral verhuizen naar steden met een rechtstreekse OV-verbinding naar Amsterdam. Naast de drie grote steden zijn ook Delft, Den Bosch, Lelystad, Amersfoort en Arnhem in trek. De consequentie daarvan is dat de prijzen op deze locaties gaan stijgen. Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien in Londen. Daar stijgen de huizenprijzen vlakbij OV-knooppunten hard.

Steeds meer nieuwbouw
In de komende jaren neemt het aantal grote nieuwbouwprojecten in Amsterdam sterk toe. In de Houthavens, Noord, Nieuw-West, het Bajes Kwartier, Amstelkwartier, Centrum Eiland IJburg, Sloterdijk en Zuidoost worden duizenden woningen gebouwd. Daarnaast wordt een nieuwe wijk op het Hembrugterrein gebouwd. Deze ontwikkelingen gaan de komende twee tot vijf jaar de vraag naar woningen opvangen. De groei in huishoudens komt in 2019 uit op 4.200 en neemt in de jaren er na verder af. Doordat de bouwproductie juist blijft stijgen, is de verwachting dat er dan eindelijk een rustigere markt ontstaat in Amsterdam en het tekort aan woningen afneemt.