Wij begeleiden het volledige project waarbij gebruik gemaakt wordt van de modernste hulpmiddelen met betrekking tot de bouw en kostencontrole alsmede kwaliteit en tijdsplanning. Wij brengen wensen, eisen en randvoorwaarden van de opdrachtgever helder in kaart en adviseert u over het verloop van het proces. Kritische succes factoren zoals kwaliteit, kosten, tijd en risico’s dienen hierbij als leidraad. Hierbij werken wij als verlengstuk van de opdrachtgever.

Door u als opdrachtgever voortdurend te informeren over de stand van zaken gebaseerd op vooraf afgestemde uitgangspunten, blijft u op de hoogte van het verloop van het proces. Teneinde de vooraf gestelde doelstellingen te verwezenlijken maken we bij de totstandkoming van het project gebruik van de aanwezige deskundigheid en jarenlange werkervaring. Vanaf de initiatief fase tot aan de daadwerkelijke realisatie zijn wij in staat een proces optimaal te laten verlopen. Wij synchroniseren de verzoeken van o.a. de betrokken autoriteiten, architecten en stadsontwerpers maar ook alle contractanten en leveranciers om op een uiterst efficiënte wijze het beoogde doel te bereiken.

De afdeling project management verleent diensten aan zowel eigenaren/verhuurders als gebruikers/huurders.