Track record
Haarstraat in Gorinchem

- 29 zorgappartementen
- Bouwjaar: 2018 (grootschalige renovatie)
- Verkoper: Ontwikkelaar
- Koper: S5 Vitae Fonds (Sectie5)
- 20-jarige huurovereenkomst
- Transactiewaarde: 3,9 miljoen euro
- Type advies: aankopen van de zorgappartementen

Landgoed Endegeest in Oestgeest

- Eigenaar: GGZ Rivierduinen
- Groot gedeelte van het landgoed met variërende objecten zoals een kasteel, gezondheidscentrum, theatergebouw, trafohuisje, gymzaal en een bosperceel
- Type advies: taxatie voor toestemming van College Sanering Zorginstellingen


De Riekerhof in Amsterdam

- 136 woningen
- Bouwjaar: 1968
- Verkoper: Cordaan
- Koper: Boelens & De Gryter
- Type advies: het verkopen van het zorgcomplex via een sale-and-leaseback

De Trappenberg in Huizen

- Voormalig revalidatiecentrum en school voor speciaal onderwijs
- Eigenaar: Stichting Merem - Revalidatiezorg
- Bouwjaren: van 1911 tot 1986
- Bijna 7 hectare grond en 17.000 m² bvo
- Herontwikkelen tot zorghotel en wellness center
- Type advies: taxatie voor toestemming van College Sanering Zorginstellingen

Verpleeghuizen in Brabant

- Twee verpleeghuizen in Oisterwijk en Mariaheide
- De panden zijn rijksmonumenten
- 60 en 37 bedden
- Eigenaar: Stichting Amaliawonen
- Financier: Rabobank
- Type advies: taxatie in verband met lopende financiering

Ziekenhuizen in Amsterdam

- Eigenaar: Stichting OLVG
- Locaties: Locatie Oost en locatie West
- Allebei ruim 70.000 m² bvo
- Financiers: ABN Amro, Rabobank en BNG
- Type advies: taxatie voor financiering nieuwe operatiekamers

Zorgwoningen in Den Haag

- Huuradvies voor zorgwoningen op het Parnassia terrein
- 8 woonblokken 
- 32 woningen
- Bouwjaar: 2000
- Eigenaar: woningcorporatie Vestia
- Type advies: een huuradvies over de woningen 


Zorgwoningen in Nederland

- Taxatieopdracht van 300 wooncomplexen, zorgcomplexen en parkeercomplexen
- Ongeveer 20.000 eenheden 
- Extramuraal en intramuraal verhuurd
- Door heel Nederland
- Bouwjaar: van monumentaal tot nieuwbouw
- Eigenaar: woningcorporatie Woonzorg Nederland
- Type advies: de waardering van de portefeuille


Nederland
Stadionplein 14 1076 CM Amsterdam | Tel: +31 20 540 55 55