In vier stappen naar een inspirerende werkomgeving
Samen met ons werkplekinnovatie-team komt u in vier stappen tot de gewenste manier van werken en een efficiënte, inspirerende werkomgeving die uw medewerkers motiveert. Co-creatie is hierbij het sleutelwoord.

1. Vertalen van visie naar oplossing 
We analyseren de organisatiedoelen en uitdagingen en stellen een visie vast. Samen bepalen we welke manier van werken en werkomgeving hier het best bij passen. Wat betekent dit voor de huisvesting, IT, HR en facilitaire ondersteuning? Welke gedragsverandering wordt er van uw medewerkers gevraagd? We brengen de behoeften en ambities in kaart en vertalen hun impact op de fysieke, digitale en mentale werkomgeving.  Het resultaat is een werkplekconcept en een concreet programma van eisen.

2. Het werkplekconcept 
Het werkplekconcept beschrijft waar, wanneer en op welke manier uw medewerkers in de toekomst gaan werken. Daarbij gaat het om hoeveel en welk type ruimtes, werkplekken en ondersteunende faciliteiten. De verdeling van de ruimtes en hoe deze gebruikt zullen worden. We onderzoeken eerst welke activiteiten hoe, waar en wanneer in de huidige situatie worden uitgevoerd. Vervolgens kunnen we in het werkplekconcept de juiste ruimtebehoefte in kaart brengen die past bij de nieuwe doelen en ambities. 

3. Werkplek design 
Onze interieurarchitecten vertalen de functionele eisen uit het werkplekconcept naar een indeling en interieurontwerp dat uw organisatie weerspiegelt met aandacht voor vorm, kleur, licht en duurzaamheid.

4. Oplevering van de nieuwe werkomgeving
Nadat het ontwerp is afgerond gaan onze projectmanagers aan de slag. Zij zorgen voor een optimale uitvoering van de bouw- en inrichtingswerkzaamheden en onderhouden de communicatie tijdens de realisatie. 

Wat kunt u van ons verwachten?
De overgang naar een nieuwe werkomgeving is een belangrijke gebeurtenis. Een grote verandering, zowel voor de mensen als voor de organisatie. Dit besef is de basis voor onze aanpak. Daarom doorlopen we stap voor stap het hele proces in co-creatie samen met u en uw medewerkers. Op deze manier wordt het nieuwe concept en ontwerp van iedereen. Ook na realisatie van de nieuwe werkomgeving blijven wij uw aanspreekpunt voor begeleiding van de verandering, evaluatie of eventuele aanpassingen.

We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor het succes van uw organisatie. U mag ons ook afrekenen op het resultaat. Daarom maken wij een deel van onze beloning direct afhankelijk van met u afgesproken kritische succesfactoren. Bijvoorbeeld de medewerkerstevredenheid over de nieuwe werkomgeving of de medewerkersbeleving ten aanzien van productiviteit. 

Momenteel werken wij aan:
• ING: ontwikkeling van de ‘Orange Workplace’ agile werkomgeving voor ING.
• KLM: ontwikkeling van de ‘Winning Way of Working’ werkomgeving die maximale klantfocus oplevert.
• Nationale Politie: ontwikkeling van de landelijke huisvestingconcepten voor alle politiekantoren, districts- en regiokantoren.