Klanten binden
Marketing & Communicatie voert voor verschillende winkelgebieden en -centra in Nederland marketingcommunicatie uit. Vanuit een vastgestelde positioneringsvisie stellen we het meerjarenplan op dat volledig gericht is op waardestijging door het versterken van het imago van het centrum en klanten weet te boeien en binden. Daarbij investeren we voortdurend in effectmeting van de marketingactiviteiten in de verschillende centra.

Complete aanpak

Vanuit het meerjarenplan voeren we een jaarplan uit dat zich richt op grofweg drie gebieden: 

  • Promotionele activiteiten welke zich richten op het trekken van extra bezoekers en het sterker binden van bezoekers aan het centrum. De focus ligt op een aantal evenementen gedurende het jaar, waarbij per event vanuit een aanloopperiode wordt toegewerkt naar dat event. Bij de evenementen wordt zo veel mogelijk getracht de ondernemers te activeren. 
  • Communicatie-uitingen welke zijn bedoeld om de naams- en locatiebekendheid van het centrum te vergroten en de promotie-activiteiten aan te kondigen bij de consument. Daarbij maken we gebruik van zowel traditionele communicatiemiddelen als nieuwe media. 
  • De decoratie heeft betrekking op de aankleding van het centrum. Daarbij gaat het om vindbaarheid en decoratie van het centrum in algemene zin en herkenbaarheid als totaal aansluitend op het gewenste imago.