Hoewel het met de Nederlandse economie relatief goed gaat, kan internationale politieke onrust (Turkije, Syrië, Brexit) het aantal transacties beïnvloeden. Dit was bijvoorbeeld merkbaar bij de voorgenomen verkoop van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Als gevolg van de uitslag van het Brexit-referendum van 23 juni jl., waarbij vóór het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU werd gestemd, zijn in de zomer van 2016 de vergevorderde onderhandelingen over de verkoop van het kantorencomplex gestopt.

De effecten van een beperkt afnemende vraag lijken echter alleen op korte termijn impact te hebben. Voor het laatste kwartaal van 2016 en het hele jaar 2017 zijn de verwachtingen dat het opnameniveau op de kantorenmarkt in de grote steden blijft groeien. In Amsterdam is al sprake van krapte in bepaalde gebieden, maar ook Eindhoven ervaart schaarste van hoogwaardig vastgoed in het centrum van de stad. Door een mismatch tussen vraag en aanbod blijft de vraag naar nieuwbouw ook toenemen. 

U kunt het Office Market Report H1 2016 hier downloaden.