2023 snel dichterbij
In het Haagse centrum is er op dit moment nog 152.000 m² kantoorruimte beschikbaar. Dit lijkt voldoende, alleen voldoet 42% niet aan de energielabel C verplichting om ook na 2023 verhuurd te mogen worden. Steeds meer bedrijven laten daarom deze kantoren links liggen. Hierdoor is er dus minder aanbod dan gedacht. Door de groeiende economie stijgt daarnaast de vraag naar goede kantoorruimte, waardoor er nu krapte ontstaat. 

Ook op andere kantoorlocaties speelt dit fenomeen. In het congresgebied voldoet 92% van de kantoren niet aan het label C criterium, op de Binckhorst is dit 80% en in het oude centrum 63%. Ook in Zoetermeer en Delft is er werk aan de winkel met percentages van 59% en 42%. Het is dus essentieel dat vastgoedeigenaren snel hun bezit verduurzamen en daarmee het aanbod in de stad vergroten.

Gemeente zet in op nieuwe kantoren
Het dreigende tekort aan hoogwaardige kantoren is niet onopgemerkt gebleven bij de gemeente. In de nieuwe strategie staat aangegeven dat er voor 2025 ongeveer 200.000 vierkante meter kantoorruimte moet worden bijgebouwd, vooral in het Central Innovation District. Dit is kortweg het gebied tussen de treinstations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Nu al verhuist 65% van de bedrijven in Den Haag naar dit gebied en daarmee lijkt deze locatie een schot in de roos. 

De combinatie verduurzaming en nieuwbouw zorgen er voor de dat Haagse kantorenmarkt voorbereid is op de toekomst.