Dirk Bakker, Head of EMEA Hotels: “Beleggers vragen regelmatig informatie op over steden waar ze een hoog rendement kunnen halen. In een onzekere politieke en economische wereld is dit vaak moeilijk te voorspellen. De index zorgt voor de onderbouwing die nodig is om onze klanten op de juiste manier te adviseren. Amsterdam scoorde hoog op hotelprestaties met een bezettingsgraad van 78% en een gemiddelde kamerprijs van 136 euro. Dit is één van de beste scores van alle steden die we hebben geanalyseerd en het onderstreept de groeiende interesse in de stad van zowel reizigers als investeerders.”

Parijs laat een hoog verkooprendement en investeringsvolume zien tussen 2007 en 2016. De stad verwelkomde meer dan 15 miljoen internationale toeristen in 2015 en had een gemiddelde bezettingsgraad van meer dan 77% tussen 2012 en 2016. Ondanks de terroristische aanslagen in november 2015 is dit een zeer hoge score. Daarnaast laat de stad eind 2016 en begin 2017 resultaten zien die hoger zijn dan voor de aanslagen. Het lijkt er dus op dat de hotels zijn hersteld van deze aanslagen.


De Hotel Investment Attractiveness Index gebruikt vier categorieën die optellen tot een score van maximaal 400. Het gaat om de vraag (bevolkingsomvang, BBP per persoon, beroepsbevolking, reistijd, inkomende toeristen), de hotelprestaties (bezettingsgraad, gemiddelde kamerprijs per nacht, de omzet per beschikbare kamer) de ontwikkelkosten (grondprijzen, bouwkosten) en de verkoop (rendement en investeringsvolumes). Het eindcijfer geeft aan welke markten aantrekkelijk zijn voor overnames van bestaande hotels of voor de ontwikkeling van nieuwe hotels.

“Met de Hotel Investment Attractiveness Index kunnen we een unieke analyse creëren van een zeer dynamisch markt. Door het combineren van de twaalf onderliggende variabelen genereren we veel meer inzichten in de huidige hotelsector dan we voor mogelijk hielden.”

Details uit het rapport
  • De situatie in Parijs en Londen is vergelijkbaar, alleen zijn de ontwikkelkosten iets lager in Parijs. 
  • De ontwikkelkosten zijn ook in Barcelona relatief laag, waardoor deze stad beter scoort dan Amsterdam.
  • Istanboel scoort laag met plek 17 door een lage bezettingsgraad. Dit resulteert in een lage ROI
  • Zürich is een stad om op te letten. Er lijkt een tekort te zijn aan goede hotels. Als de vraag hoog blijft, kan dit een van de meest populaire steden worden voor nieuwe investeringen en ontwikkelingen.
Ranking Amsterdam
- overall: 4 
- vraag: 8
- hotelprestaties: 5
- ontwikkelkosten: 10
- verkoop: 10

Download het rapport