Één van de kernwaarden van Colliers International is "Community". Dat uit zich onder meer in onze manier van ondernemen, ons streven naar duurzaamheid en onze betrokkenheid bij de maatschappij. We hanteren een hoog niveau van professionaliteit en betrokkenheid bij onze werkzaamheden. We delen onze kennis met maatschappelijke organisaties, en we ondersteunen met trots een aantal goede doelen.

Colliers Nederland is zich bewust van het feit dat effectieve duurzame bedrijfsvoering uitsluitend kan worden bereikt wanneer de drie elementen van MVO: People (mensen), Planet (milieu) en Profit (waarde) in de juiste balans worden ingevuld en gerespecteerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook een integraal onderdeel van onze strategie en beleid.

Visie Colliers Nederland

Wij willen onze klanten excellente dienstverlening bieden waarbij we ook oog hebben voor het maatschappelijke belang van vastgoed Colliers staat voor "accelerating succes", dit betekent voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid:

  • empowerment van onze medewerkers,
  • zo min mogelijke belasting van het milieu vanuit onze eigen bedrijfsvoering,
  • positief bijdragen aan kennisontwikkeling en duurzame oplossingen op het gebied van vastgoed, huisvesting en facilitair management.