U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Colliers International Netherlands B.V. t.a.v. de CEO, Buitenveldertselaan 5, 1082 VA Amsterdam of per e-mail: NL.CEO.complaint@colliers.com. Wij verzoeken u vriendelijk om uw klacht zo uitgebreid mogelijk toe te lichten.

Binnen drie werkdagen ontvangt u een bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen.

Vervolgens starten wij een onafhankelijk onderzoek naar uw klacht en zullen u binnen drie weken schriftelijk over de uitkomst informeren.

Indien u ontevreden bent over de uitkomst kunt u met uw klacht terecht bij de Geschillencommissie Makelaardij, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, zie ook:
www.degeschillencommissie.nl, of bij de burgerlijke rechter.

De compliance officer zal toezicht houden op de correcte afhandeling van de klacht.