Colliers.com is eigendom van en wordt beheerd door Colliers International Property Consultants, Inc. (hierna ‘CIPC’). CIPC wil uw privacy online beschermen. Wij zijn van mening dat u inzicht moet hebben in de wijze waarop wij de door u aan ons verstrekte informatie gebruiken en voorts dat u het recht heeft al dan niet in te stemmen met het gebruik van die informatie.

Bij het verwerken van informatie hanteren wij een beleid van ‘geïnformeerde toestemming’. Dat houdt het volgende in. Bij het gebruik van de verschillende mogelijkheden van deze website kunt u af en toe informatie verstrekken, zoals uw naam, uw contactgegevens of andere informatie over uzelf waarmee anderen u kunnen identificeren (hierna ‘Persoonlijke Informatie’), aan CIPC, het netwerk van onafhankelijke leden met de naam Colliers International Property Consultants (hierna ‘Colliers International’), de ondernemingen die daarvan lid zijn, onze dienstverleners, of andere bedrijven waarmee u tijdens een bezoek aan onze site contact kunt hebben. CIPC en deze overige organisaties kunnen deze informatie en andere technische informatie over uw gebruik van deze website gebruiken om hun presentaties op u af te stemmen, het zoeken op deze website voor u te vergemakkelijken, of afzonderlijk met u te communiceren. Wij zullen echter nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doelbewust Persoonlijke Informatie van u verstrekken aan andere ondernemingen of individuen die hierboven niet zijn genoemd (hierna gezamenlijk ‘Derden’). Wij zullen u op het moment dat wij gegevens verzamelen of overdragen, informeren indien uw Persoonlijke Informatie zal worden gedeeld met een Derde, en u hebt daarbij altijd de mogelijkheid daarvoor geen toestemming te verlenen.

Hieronder kunt u lezen hoe we de informatie die u ons verstrekt, gebruiken.

1. Welke Persoonlijke Informatie verzamelt Colliers.com van u?
Colliers.com verzamelt informatie op verschillende manieren, vanaf verschillende gedeeltes van onze website.
Sommige Persoonlijke Informatie wordt verzameld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, of als u een feedbackformulier of een klanttevredenheidsonderzoek invult. Tijdens de online registratieprocedure kan Colliers.com u bijvoorbeeld vragen om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, beroep, informatie over uw bedrijfstak en beroepsmatige interesses. Hoe meer informatie u verstrekt (en hoe nauwkeuriger die is), hoe beter wij in staat zijn u te helpen met uw behoeften op het vlak van vastgoed.

2. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Colliers.com die?
In het kader van ons aanbod aan persoonlijke online diensten op maat, gebruikt Colliers.com cookies om informatie op te slaan. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser wordt verstuurd en op de harddisk van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van cookies kan Colliers.com u een persoonlijkere ervaring bieden als u onze sites bezoekt, de informatie die u ontvangt in het kader van de maandelijkse nieuwsbrief op uw wensen afstemmen en contact met u opnemen als wij over vastgoed of informatie beschikken waar u om hebt gevraagd.

Cookies van Colliers.com kunnen alleen worden gelezen door Colliers.com. Als u ervoor kiest cookies in uw browser uit te schakelen, hebt u nog steeds toegang tot de meeste delen van deze site. Maar als u met uw browser alle cookies uitschakelt, kunt u wellicht uw nieuwsbriefprofiel niet meer aanpassen. Als u uw nieuwsbriefprofiel wenst aan te passen, zorg dan met uw browserinstellingen dat niet alle cookies zijn uitgeschakeld.

3. Hoe gebruikt Colliers.com Persoonlijke Informatie?
De belangrijkste reden waarom Colliers.com Persoonlijke Informatie verzamelt, is om u, de gebruiker, een op uw wensen afgestemde ervaring op ons netwerk van sites te kunnen bieden. Dat doen we onder meer met persoonlijke diensten, interactieve communicatie, online transacties en vele andere soorten diensten, waarvan de meeste volledig gratis zijn. Om die diensten gratis te kunnen leveren, plaatsen we advertenties. Als wij iets meer van u weten, zijn wij in staat relevantere advertenties en content aan te bieden, en dus een betere service voor u. Colliers.com onderzoekt de demografische gegevens, interesses en het gedrag van onze gebruikers op basis van de informatie die ons wordt verstrekt bij registratie, bij een aanbieding, uit de logfiles van onze server of uit onze onderzoeken. We doen dat om onze gebruikers beter te begrijpen en beter van dienst te kunnen zijn. Dit onderzoek wordt gecompileerd, waarna de bijeengevoegde gegevens worden geanalyseerd. CIPC kan bijeengevoegde gebruikersgegevens delen met adverteerders of zakenpartners. CIPC zal echter nooit zonder uw toestemming doelbewust uw Persoonlijke Informatie aan andere ondernemingen of individuen verstrekken en zal alle redelijke maatregelen treffen om die Persoonlijke Informatie te beschermen tegen fraudeurs of internetpiraterij.

4. Wie verzamelt er informatie?
Als er op een site van Colliers.com Persoonlijke Informatie aan u wordt gevraagd, deelt u die informatie alleen met Colliers.com, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Deelt Colliers.com mijn informatie met buitenstaanders?
Van tijd tot tijd kunt u in de gelegenheid worden gesteld materialen of speciale aanbiedingen te ontvangen van Derden. Indien u zich inschrijft voor de ontvangst van informatie van die Derden, zal Colliers.com uw naam en e-mailadres (met uw toestemming) met hen delen.
MAAR LET OP: IN HET KADER VAN ONS PRIVACYBELEID BEHOUDT CIPC ZICH  HET RECHT VOOR MAATREGELEN TE NEMEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ, UITSLUITEND NAAR ONS EIGEN OORDEEL, NOODZAKELIJK OF PASSEND ACHTEN INDIEN DIE INFORMATIE KAN RESULTEREN IN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONS OF IN HET GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERLIES VAN DE DOOR ONZE INTERNETSERVICEPROVIDERS OF ANDERE LEVERANCIERS AAN ONS VERSTREKTE DIENSTEN.

6. Wat zijn mijn keuzes als het gaat om het verzamelen, gebruiken en verspreiden van mijn informatie?
Colliers.com kan u van tijd tot tijd e-mailberichten sturen over onze diensten. Daarnaast kunnen wij u, indien u bij registratie hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van offertes of informatie van Colliers.com, af en toe direct mail sturen over diensten die naar ons idee voor u interessant zijn. Deze direct mailings worden u uitsluitend toegezonden door Colliers.com (of agenten die namens Colliers.com werken onder geheimhoudingsovereenkomsten). U kunt uw accountinformatie op Colliers.com op elk moment aanpassen als u dergelijke offertes en mailings niet meer wilt ontvangen.

U hebt ook keuzemogelijkheden ten aanzien van cookies. Zoals hierboven aangegeven, kunt u uw browservoorkeuren aanpassen en zo de keuze maken om alle cookies te accepteren, een waarschuwing te krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst, of alle cookies te weigeren. Indien u ervoor kiest alle cookies te weigeren, kunt u uw nieuwsbriefprofiel niet meer aanpassen. Zoals hierboven aangegeven dient u, als u uw nieuwsbriefprofiel wenst aan te passen, er met uw browserinstellingen voor te zorgen dat niet alle cookies worden geweigerd.

7. Hoe beschermt Colliers.com mijn persoonlijke en zakelijke informatie?
Wij vinden het van essentieel belang dat wij uw informatie vertrouwelijk behandelen. Colliers.com zal uw persoonlijke en zakelijke informatie, evenmin als andere informatie, nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan Derden verstrekken.

8. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er om het verlies, het misbruik of de wijziging van mijn informatie te voorkomen?
Uw Profielinformatie op Colliers.com is toegankelijk via de cookies op uw computer, zodat u de enige bent die toegang heeft tot deze Profielinformatie. U kunt uw Profielinformatie op Colliers.com bewerken door vanaf uw computer in te loggen op de website van Colliers.com.

Wij adviseren u als u klaar bent uit te loggen uit uw Colliers.com-account en het browservenster te sluiten. Zo hebben anderen geen toegang tot uw Persoonlijke Informatie en correspondentie als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats gebruikt, zoals een bibliotheek of internetcafé.

CIPC, Colliers International en zijn leden hebben internationale sites en gebruikers over de hele wereld. Wanneer u Colliers.com Persoonlijke Informatie verstrekt, kan die informatie elektronisch worden verzonden naar servers buiten het land of het rechtsgebied waar u de informatie in eerste instantie hebt ingevoerd. Ook kan die informatie worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt buiten het land waar u deze hebt ingevoerd. Wanneer Colliers.com Persoonlijke Informatie verwerkt zoals hierboven beschreven, ongeacht waar dat gebeurt, neemt Colliers.com maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met de relevante Gebruiksvoorwaardenovereenkomst en dit Privacybeleid wordt behandeld.

9. Wat moet ik nog meer weten over mijn privacy?
Bedenk goed dat Persoonlijke Informatie die u online bekendmaakt, bijvoorbeeld op prikborden, via e-mail of in chatruimtes, door anderen kan worden verzameld en gebruikt. Kortom, wanneer u Persoonlijke Informatie online plaatst die algemeen toegankelijk is, kunt u van derden ongevraagd berichten ontvangen.

BEDENK DAT GEGEVENSVERKEER OVER INTERNET NOOIT GEGARANDEERD 100% VEILIG IS. BIJ GEVOLG STREVEN WIJ ER WELISWAAR NAAR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHERMEN, MAAR KAN COLLIERS.COM, CIPC OF COLLIERS INTERNATIONAL DE VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U NAAR ONS VERSTUURT NIET VERZEKEREN OF GARANDEREN. U DOET DIT DUS OP EIGEN RISICO. ZODRA WIJ UW GEGEVENS ONTVANGEN, SPANNEN WIJ ONS NAAR BESTE KUNNEN IN OM DE VEILIGHEID DAARVAN OP ONZE SYSTEMEN TE GARANDEREN.

10. Toepasselijk recht

Op dit Privacybeleid en de interpretatie en handhaving ervan is het recht van de Staat Delaware, VS, van toepassing. Eventuele procedures die u of derden aanspannen in verband met dit beleid, worden uitsluitend voorgelegd aan de gerechten van de Staat Delaware, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gerechten van de Staat Delaware bevoegd zijn.

11. Aanvullende informatie

Voor eventuele vragen over deze verklaring, verzoeken wij u contact met ons op te nemen