Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Steun voor onze collega's in Oekraïne

Colliers helpt vluchtelingen grenzen naar de veiligheid over te steken en biedt huisvesting en financiële hulp.


Supporting our Ukraine colleagues

Eind februari 2022 werd de wereld opgeschrikt door de onverdedigbare invasie door Rusland in Oekraïne. Medewerkers van andere vestigingen hebben massaal hun steun en medeleven aan de Colliers-medewerkers in Oekraïne betuigd.

We hebben snel gehandeld door onze bedrijfsactiviteiten in Kiev op te schorten, zodat onze mensen zich volledig op hun veiligheid en die van hun gezinnen konden concentreren. Kort daarna hebben we bekendgemaakt onze activiteiten in Rusland en Wit-Rusland stop te zetten. Dit is een beslissing die we met overtuiging hebben genomen en in overeenstemming is met onze waarden.

We blijven ons op de veiligheid en het welzijn van onze mensen in Oekraïne richten. Leidinggevenden van Colliers en mensen in aangrenzende Centraal- en Oost-Europese landen hebben onze Oekraïense collega's en hun gezinnen geholpen de grens over te steken om veilig te zijn en bieden actief tijdelijke huisvesting, financiële steun en andere benodigdheden aan. Voor deze medewerkers hebben we ook nieuwe uitdagingen binnen Colliers gevonden. Op het moment van publicatie van dit rapport hebben drie van deze collega's een functie op ons kantoor in Warschau gekregen.

Naast collectieve acties om geld in te zamelen die door onze ondernemende professionals zijn georganiseerd, hebben we het Colliers Crisis Fund opgericht. We hebben aangeboden om de donaties te verdubbelen om onze Oekraïense collega's zo veel mogelijk humanitaire hulp en steun te bieden. Het fonds heeft binnen enkele dagen honderden donaties uit alle delen van de wereld ontvangen. Colliers en medewerkers met leidinggevende functies binnen het bedrijf hebben ook via het Internationale Comité van het Rode Kruis en andere humanitaire goededoelenorganisaties aanzienlijke bedragen aan Ukraine Crisis Appeal gedoneerd.