Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Op daken leefgebieden voor bijen creëren

Colliers heeft 1,5 miljoen honingbijen geadopteerd die bijna 60.000 hectare aan tuinen hebben bestoven.


Creating rooftop habitats for bees to thrive

Vanaf 2018 heeft de VN 20 mei tot jaarlijkse Wereld Bijendag uitgeroepen om bewustwording van het belang van bijen en de bijenteelt te vergroten. Bijen zijn cruciale bestuivers en spelen een essentiële rol als het om milieubehoud en beperking van de klimaatverandering gaat.

Colliers transformeert daken van gebouwen in verschillende landen tot tuinen die door honingbijen worden bestoven. In Polen hebben we bijenkasten gebouwd op daken van de volgende panden die door Colliers worden beheerd: Spark C en Zebra Tower in Warschau, C200 in Gdańsk en Dominikański in Wrocław. Dit project hebben we in nauwe samenwerking met onze partner Alvéole uitgevoerd. Dit is een stedelijk bijenteeltbedrijf dat op daken van 19 gebouwen in Noord-Amerika bijenkasten heeft geplaatst. We hebben 1,5 miljoen honingbijen geadopteerd die bijna 60.000 hectare aan tuinen hebben bestoven. Dit initiatief heeft een productie van ruim 400 kilo honing (3000 potten!) opgeleverd die zal worden verkocht. De opbrengst zal aan lokale voedselbanken worden gedoneerd.

Colliers is toonaangevend in het vergroten van de betrokkenheid van huurders en toont aan dat dergelijke samenwerkingen tot zinvolle duurzaamheidsinitiatieven kunnen leiden. We hebben online workshops over het belang van honingbijen voor ons ecosysteem aan huurders beschikbaar gesteld. Tot nu toe hebben meer dan 270 Colliers-medewerkers en huurders aan dit project meegewerkt.