Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

KantoorVerduurzamer


Met de KantoorVerduurzamer adviseren en begeleiden we eigenaren van kantoren bij het verduurzamen van hun portefeuille.

Om te voldoen aan het Parijsakkoord komen er steeds meer duurzaamheidseisen op ons af. De overheid scherpt de regels de komende jaren verder aan en de handhaving wordt strikter. Zo moeten al op 1 januari 2023 alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft ervan voldoet hier op dit moment nog niet aan. Dit betekent dat een mogelijke sluiting dreigt. En dit is pas de eerste grote stap tot 2050, het jaar waarin gebouwen niet meer dan 50 kWh/m2 mogen gebruiken.

Welke regels gelden voor u? En hoe kunt u uw vastgoed zo goed en zo snel mogelijk verduurzamen terwijl u tegelijkertijd waarde toevoegt? Wij regelen dit voor u van A tot Z met onderstaande gestructureerde en transparante aanpak.

 

Welke duurzaamheidswetgeving komt er op u af tot 2050? En hoe scoort uw vastgoed nu? Wij analyseren uw vastgoed(portefeuille) en maken inzichtelijk welke maatregelen u nu al moet nemen, hoe ver u afstaat van de komende wetgeving en hoe groot het gat is tot de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord.
Met de uitkomsten van de quick scan wordt het voor u een stuk makkelijker om een duidelijke duurzaamheidsdoelstelling voor uw vastgoed op te stellen. In het ambitiegesprek dat hierop volgt stippelen we samen een route uit waarbinnen uw gebouw duurzamer, klimaatneutraal of zelfs klimaatpositief wordt.
Wij brengen in kaart welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn, wat de kosten zijn, en welke subsidies beschikbaar zijn om uw ambitie waar te maken. Daarnaast geven we u inzicht in wat de verduurzaming betekent voor de exploitatie van uw vastgoed. Welke huurprijs is gerechtvaardigd? En wat doet het met de vastgoedwaarde?
Op basis van het duurzaamheidsrapport maken we een gedetailleerd actieplan waarmee we uw kantoorgebouw gaan verduurzamen. Eén aanspreekpunt neemt de projectbegeleiding, aanbesteding, coördinatie en oplevering op zich. Daarmee vergroot u de controle over de planning en het budget en zorgen we voor optimale communicatie.
Ten slotte zorgen wij er ook voor dat het energielabel wordt geüpdatet, of begeleidt een van onze experts u bij de aanvraag van een BREEAM of WELL certificaat. Met deze certificaten kunt u de prestatie op het gebied van duurzaamheid of een gezonde werkomgeving van uw gebouw vaststellen.
thuiswerk calculator kantoor behoefte

KantoorVerduurzamer

Ontdek in hoeverre uw gebouw voldoet aan de duurzaamheidseisen.
Hoe duurzaam is mijn kantoor?

Hoewel vanaf 2023 alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C moeten hebben, voldoet meer dan de helft ervan niet aan deze eis. Het grootste deel van de vastgoedeigenaren vindt het duurzamer maken van hun gebouwen belangrijk, alleen zijn er nog teveel obstakels om echt werk te maken van verduurzaming. Dit blijkt uit ons onderzoeksrapport.
Lees het rapport hier
man in pak zit achter bureau met laptop in een groene omgeving met gras en bomen

Andere duurzaamheidsdiensten


Bent u benieuwd naar onze andere duurzaamheidsdiensten?
Klik hier
Heeft u vragen over duurzaamheidswetgeving of wilt u weten wat de beste manier is om uw gebouw te verduurzamen? Neem dan contact met ons op.