Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Compliance


Het ontwikkelen en handhaven van hoge normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. Onze code of Ethics & Conduct is hiervan een uitwerking en geeft aan hoe wij in onze dagelijkse dienstverlening handelen. Het is gericht op ethisch en integer handelen, het voorkomen van belangenverstrengeling en transparantie. Alle medewerkers hebben deze code ondertekend.

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Tegelijkertijd is ons beleid erop gericht om verdenkingen van onjuist handelen actief te melden. Het toezicht hierop vindt plaats door de Compliance Officer Daan Potjer.

Voor onze medewerkers is er een klokkenluidersregeling waar anoniem klachten of vermoedens van niet-integer handelen kunnen worden gemeld. De opvolging wordt door een onafhankelijk externe partij opgevolgd.

Contact

* Verplicht veld