Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Airbnb FAQ


Wij hebben een samenwerking opgezet met AirDNA. Dit is een bedrijf dat zich specialiseert in het scrapen van Airbnb data: het systematisch verzamelen van op een website gepubliceerde gegevens. Zij hebben een systeem ontwikkeld waarmee zij dit op dagelijkse basis kunnen doen. Met big data algoritmes wordt de dagelijkse status afgeleid van historische boekingsgegevens voor elke Airbnb accommodatie. Hierdoor kan AirDNA wereldwijd van elke accommodatie een beeld te geven of deze beschikbaar, gereserveerd of geblokkeerd is. En wat gasten daarvoor betalen. Met deze methode kan het gebrek aan transparantie van Airbnb doorbroken worden.

Alle berekeningen zijn gebaseerd op de volledige databestanden, dus niet op een kleine deelverzameling. Ondanks de beperkingen die gelden voor het werken met “gescrapete” data, zijn de berekeningen volledig betrouwbaar.

De cijfers zijn zeer betrouwbaar. Omdat AirDNA dagelijks de data verzamelt, heeft dit bedrijf volledig inzicht in de activiteiten van Airbnb in tegenstelling tot andere data scrapers die alleen momentopnames maken. Scrapen is altijd een benadering van de werkelijkheid. Het vergelijken van onze resultaten met uitkomsten van onderzoeken waarbij andere methoden zijn gebruikt, bevestigt de betrouwbaarheid van onze cijfers.

Zo kunnen de aantallen bezoekers aan een stad worden berekend aan de hand van het aantal geboekte nachten, de berekende verblijfsduur en de gemiddelde groepsgrootte. Deze berekeningen kloppen met andere rapporten. Voor 2015 bijvoorbeeld kwam ons onderzoek uit op 550.000, tegenover 580.000 gerapporteerd door het NBTC op basis van enquêtes, en 575.000 volgens de opgave van AirBNB zelf. In 2016 berekenden wij 1,1 miljoen bezoekers aan Amsterdam, 90.000 aan Rotterdam en 88.000 aan Den Haag. Airbnb kwam eind 2016 zelf met een persbericht waarin zij meldden dat er 1,4 miljoen bezoekers via het platform naar Nederland waren gekomen.


Airbnb gebruikte eerst drie status-codes: A (Available), B (Blocked) en R (Reserved). Deze gegevens zijn nu afgeschermd, omdat Airbnb deze mogelijkheid voor data scrapers wilde blokkeren. Huidige scrapers zien alleen nog A (Available) of U (Unavailable). AirDNA heeft een algoritme ontwikkeld waarbij factoren als het historische verhuurgedrag bij elke accommodatie, de lengte van ongeboekte periodes en de tijd sinds de laatste boeking worden meegewogen om de status te extrapoleren. De reserveringsstatus van een individuele listing wordt benaderd: de gegevens op marktniveau blijken volledig te kloppen.


De website van AirDNA laat een momentopname zien van die specifieke dag. Dit betekent dat de samenstelling van de groep morgen anders kan zijn. Dit komt omdat Airbnb hosts hun listing niet elke dag plaatsen op de site. Onze cijfers vertegenwoordigen alle totaalcijfers. Uiteraard zijn deze hoger dan momentopnamen, zoals deze door andere onderzoekers zijn gerapporteerd.

AirDNA scrapet elke dag en legt zo zowel “Property Files” aan met de kenmerken van elke accommodatie, als “Daily Files” met statusupdates. De AirDNA bestanden maken het mogelijk totalen over een periode te berekenen en niet alleen gemiddelden. Bij Airbnb is dat belangrijk, omdat listings voortdurend van de site worden gehaald en terug worden geplaatst.

AirDNA is een onafhankelijk databedrijf dat niets anders doet dan Airbnb gegevens verzamelen. Dit doen ze zowel voor commerciële marktonderzoekers, kranten als voor andere vormen van onderzoek. AirDNA verkoopt de verzamelde gegevens. Onze onderzoeken zijn het resultaat van een samenwerking AirDNA.

Over de definitie “professioneel” kan gediscussieerd worden. Voor de Belastingdienst zal bijvoorbeeld bepalend zijn welk deel van iemands inkomen uit een activiteit afkomstig is. Om professionaliteit op Airbnb meetbaar te maken, kijken wij naar het aantal accommodaties dat een host aanbiedt. Gaat het om één listing? Dan is het waarschijnlijker dat het ook het hoofdverblijf is. Biedt een host meerdere accommodaties aan, dan is de kans groter dat het gaat om een investeerder die professioneel actief is. Bij meer dan 10 listings gaat het vaak om bemiddelaars die het uitbaten van woonruimte voor toeristisch gebruik geprofessionaliseerd hebben.


Het belangrijkste verschil is dat AirDNA de data op dagelijkse basis scrapet en wij ook alle data gebruiken in ons onderzoek. Veel onderzoeken zijn gebaseerd op momentopnamen en maken op basis daarvan inschattingen. Wij gebruiken de volledige dataset.

Airbnb zegt inderdaad dat de werkelijke cijfers lager liggen, maar komt niet met een onderbouwing van deze cijfers. Het verschil is pas te verklaren wanneer we de datasets van Airbnb kunnen inzien. Omdat Airbnb geen cijfers deelt, is dat nu onmogelijk.

Daar doet Airbnb geen uitspraken over. Het is niet in het belang van Airbnb om overheden inzicht te geven in de activiteiten van hun hosts. Gemeenten weten momenteel niet precies hoe groot Airbnb is. Dit betekent dat gasten wellicht geen toeristenbelasting betalen en de hosts geen inkomstenbelasting. Doordat Airbnb deze data niet deelt, kunnen gemeenten weinig controle uitoefenen.

Ja, we kunnen dit onderzoek voor elke stad in Europa doen. Wij rapporteren over elke stad waar zich nieuwswaardige ontwikkelingen voordoen en hebben het afgelopen jaar onder andere over Londen, Berlijn, Barcelona, Madrid, Zagreb en Reykjavík gerapporteerd. AirDNA heeft wereldwijde dekking dus de data is voor elke stad beschikbaar.


We doen onderzoek naar alle ontwikkelingen op het gebied van wereldwijd toerisme en ontwikkelingen die impact hebben op de maatschappij. Airbnb is op dit moment één van die onderwerpen.