Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Naar flexibele en aanpasbare kantoorruimten

Kantoorruimten versterken de bedrijfscultuur en het saamhorigheidsgevoel van de werknemers. Met de uitbreiding van het telewerken zullen zij echter nieuwe vormen aannemen... waarvan wij de volle omvang nog niet hebben gezien!

Zoals Annick Vandenbulcke, Managing Director & Head of Occupier Services bij Colliers, het samenvat: "Elk bedrijf moet nu nagaan wat de beste manier is voor zijn werknemers om terug te keren naar kantoor. Het is duidelijk dat telewerken in verschillende mate zal worden voortgezet, afhankelijk van het soort bedrijf. Binnen een bedrijf zelf kunnen teams ook voor verschillende regelingen kiezen, waarbij sommigen ervoor kiezen één week per maand face-to-face te werken en anderen twee dagen per week".

Op dit moment zijn er veel onzekerheden over oplossingen om weer op de werkvloer te komen. Er moet rekening worden gehouden met het interne bedrijfsbeleid en de keuzes van individuele werknemers. We zullen met vallen en opstaan evolueren tot we een stabielere vorm hebben bereikt. Zeker is echter dat kantoorruimten zich zullen moeten aanpassen. Zoals onze gesprekspartner uitlegt, "komen mensen niet meer uit verplichting naar kantoor, maar uit verlangen, vooral om hun collega's te ontmoeten en samen te werken."

Meer formele en informele ontmoetingsplaatsen

Dit zal resulteren in de omvorming van gestandaardiseerde werkruimten tot ontmoetings-, samenwerkings- en brainstormruimten, met inbegrip van informele ontmoetingsplaatsen. "Er zal ook een groeiende behoefte zijn aan meer flexibele structuren. Elementen zoals verplaatsbare scheidingswanden en meubilair zullen het mogelijk maken om kantoren te herschikken naargelang de behoefte," zegt Annick Vandenbulcke.

Wij hebben ook kunnen vaststellen dat in dezelfde gebouwen naast coworking ook ruimten bestaan die gewijd zijn aan een specifieke onderneming. "Door werknemers van andere bedrijven of onafhankelijke dienstverleners toegang te geven tot deze ruimten, kunnen bedrijven voorkomen dat zij in bepaalde perioden van het jaar lege kantoren hebben. Omgekeerd zouden zij er altijd bij kunnen in geval van overbelasting van het werk of grote vergaderingen." In ieder geval, zo concludeert onze gesprekspartner, "zal flexibiliteit aan de orde van de dag zijn, ook wat betreft de diensten die in deze ruimten toegankelijk zijn. Voorlopig zitten we nog in de experimenteerfase."

Tekst: Philippe Van Lil
Bron: planet-business.be


Related Experts

Annick Vandenbulcke

Head of Occupier Advisory | Managing Director

Brussel (Colliers)

As Head of Occupier Advisory I help clients to develop real estate solutions that support their business strategy. Wheather they want to improve their image, optimize their finances, support growth or create a cultural change, their real estate can help achieve these challanges.  With a large experience in workplace strategy, tenant representation and office fitout I can provide advice throughout the whole real estate process. 

Ontmoet onze expert