Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

De kantoren van morgen ontwerpen

Open-space, telewerken of co-working space: het kantoor is in de loop der jaren veranderd. Zoals op de meeste gebieden zijn milieu- en maatschappelijke aspecten een onderdeel van hun configuratie geworden. Een heroverweging van het kantoor met het oog op ergonomie en welzijn op het werk zou wel eens kunnen bijdragen tot de productiviteit van ondernemingen.

Annick Vandenbulcke is verantwoordelijk voor advies aan occupiers bij Colliers België. Volgens haar wordt de integratie van Environmental, Social en Governance criteria (ESG-criteria) in de kantoorontwikkeling "van essentieel belang".

Duurzame gebouwen en materialen

Ten eerste wijst Annick Vandenbulcke erop dat bij het concept van een duurzaam kantoor de ESG-criteria niet alleen betrekking hebben op het gebouw zelf. "Bij de keuze van materialen voor de binnenhuisinrichting, bijvoorbeeld, zijn er steeds meer duurzame keuzes. Ook wat het milieucriterium betreft, is het duidelijk dat de keuze voor het ene gebouw boven het andere een totaal verschillend effect kan hebben. Zij noemt als voorbeeld een intelligente ligging ten opzichte van het openbaar vervoer, of de aanwezigheid van elektrische oplaadpunten voor voertuigen.

"Deze gebouwen zullen vanuit ESG-oogpunt een veel strategischere keuze zijn dan andere gebouwen die deze diensten niet aanbieden," legt ze uit, maar dit is niet het belangrijkste criterium. Alvorens een gebouw te kiezen, is het belangrijk de behoeften van een onderneming in kaart te brengen. "Wanneer wij een klant adviseren bij de keuze van een gebouw, stellen wij een programma op dat hun behoeften optimaliseert, evenals de werkomgeving die het best bij hen past. Het idee is het aantal vierkante meters te optimaliseren om ze zo goed mogelijk te benutten, want "elke vierkante meter die we optimaliseren is een vierkante meter die niet onnodig wordt verwarmd en ingericht".

Welzijn op de werkplek en ergonomie

Maar ESG-criteria gaan ook over welzijn op het werk. Het gaat erom "aangename kantoren" te bieden met alle nodige middelen om productief te werken. En dit gaat veel verder dan ergonomie op het werk, die een technisch aspect is. Voor de bewonersadviseur "moet de inrichting ook een gevoel van betrokkenheid creëren en uitwisselingen met collega's vergemakkelijken".

Het creëren van ruimtes waar mensen graag werken en graag naartoe gaan, is van cruciaal belang voor de algemene doeltreffendheid van de werknemers. Dit geldt des te meer als hybride werken ingang vindt in organisaties. Teams moeten elkaar in de juiste omstandigheden kunnen ontmoeten. Zowel face-to-face als op afstand. Niet te vergeten om meer afgezonderde zones te creëren, die een geschikte omgeving bieden voor mensen die behoefte hebben aan rust of voor wie bepaalde taken een rustige plek vereisen.

Annick Vandenbulcke herinnert ons eraan dat het voor een organisatie belangrijk is om na te denken over de integratie van ESG-criteria in de kantoorinrichting: "een werkomgeving die in lijn is met de doelstellingen en uitdagingen van de organisatie kan zeker bijdragen tot productiviteit en welzijn".

Bron: Fokus Online


Related Experts

Annick Vandenbulcke

Head of Occupier Advisory | Managing Director

Brussel (Colliers)

As Head of Occupier Advisory I help clients to develop real estate solutions that support their business strategy. Wheather they want to improve their image, optimize their finances, support growth or create a cultural change, their real estate can help achieve these challanges.  With a large experience in workplace strategy, tenant representation and office fitout I can provide advice throughout the whole real estate process. 

Ontmoet onze expert