Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Nieuw hybride hoofdkantoor voor TEC Hainaut

In 2020 heeft de openbare vervoersmaatschappij TEC Hainaut één van de kantoorgebouwen van het project Au Fil des Grands Prés in Bergen gekocht van de projectontwikkelaar Atenor. Dit gebouw van 3.066 m² voldoet aan de NZEB-vereisten (Nearly Zero Energy Building), net als de rest van het project, dat gericht is op duurzaam ontwerp in termen van comfort en energiebesparing.

De TEC wilde haar toekomstige verhuis aangrijpen om na te denken over hoe zij in de toekomst zouden willen werken en hoe zij haar nieuwe kantoren zou willen inrichten. In april 2021 heeft de TEC Colliers Belgium verzocht om advies en ondersteuning te bieden bij dit denkproces: hoe van een traditionele naar een flexibele werkorganisatie overstappen en welke kantoorinrichting daarvoor te voorzien?

De eerste en belangrijkste stap van deze opdracht was het bepalen van de doelstellingen van het management, het begrijpen van hun visie op het werk in de toekomst en het vaststellen van het strategisch kader van het project.

Zodra de visie was gedefinieerd en gevalideerd door alle stakeholders, begon Colliers met gesprekken met de verschillende teamleiders om een beter inzicht te verwerven wat betreft hun dagdagelijkse activiteiten.

De visie, gekoppeld aan dit inzicht in hun activiteiten, heeft ons in staat gesteld het ruimtelijkconcept en het programma van noden voor het toekomstige gebouw te ontwikkelen dat het best aansluiten bij de realiteit van de TEC. In het toekomstige gebouw zullen er geen vaste werkplekken meer zijn en ook geen individueel toegewezen kantoren. De verschillende ruimten zullen worden gebruikt in funktie van de uit te voeren activiteiten . Zo zullen traditionele werkplekken, in al of niet gesloten ruimten, worden geplaatst naast andere werktypologieën die deel uitmaken van een hybride werkomgeving. Deze ruimtes, zoals cockpits, informele ruimtes en agile thematische ruimtes, zullen samenwerking, innovatie, gezelligheid en flexibiliteit stimuleren.

Vervolgens stelde ons Workplace Strategy team een macro-inrichtingsplan voor met als doel het indelen van de 92 werknemers per activiteitsprofielen, en dit vertaald naar de 4 verdiepingen van het gebouw. Onze interieurarchitect tekende ook het micro-inrichtingsplan dat het gevalideerde concept het best weergaf.

Na goedkeuring van de plannen door de teams van TEC Hainaut, werden ze aan Atenor meegedeeld voor de voortzetting van de werkzaamheden. Deze overdrachtsfase is van cruciaal belang voor het goede verloop van de operaties. De TEC zou tegen 2023 van haar nieuwe werkomgeving moeten kunnen genieten en wij kijken er nu al naar uit om te zien hoe de TEC Hainaut-teams zullen opbloeien in hun nieuwe kantoren.


Related Experts

Stefan Olefs

Director Workplace Strategy & Change Management

Brussel (Colliers)

Working for Colliers  for more than 10 years.

Ontmoet onze expert

Stéphanie de Halloy

Occupier Advisory & Workplace Consultant

Brussel (Colliers)

Occupier advisory and Workplace Consultant at Colliers: 

I am responsible for the development and implementation  of “Activity Based Working” and “New Way of Working” concepts that fit my clients strategies, values and structures.  

These concpets are implemented on a profound analysis:  

  • Needs analysis 

  • Profile allocations 

  • Proximity analysis  
     

I also anmate workplace sessions to introduce the NWOW and present the  new work environment.   

 

Ontmoet onze expert

Debora Van Geffel

Senior Interior Designer

Brussel (Colliers)

- Organizational skills and business know-how, as well as great taste and artistic ability.
- able to manage people, budgets and client relationships – all while designing spaces that are attractive, functional, and meet building and safety codes.
- provide sketches of proposed designs, including dimensional renderings, for a space though extensive use of computer programs (mainly AutoCAD).
- Choose colors, furniture and materials to complement the design, as well as suit client's needs for function, durability and accessibility.
- Communicate with clients at C-Level, to assess what they want and need in a space, and then present ideas for meeting those goals in a compelling way.
- Responsibilities include also coordinating with architects, electricians, plumbers and others to complete the job in a timely and cost-effective manner.
- Complete a wide range of tasks and work with many different people whereby my organizational skills are important.
- Responsible for keeping the project on budget and on schedule.
- Document the process and the products used, and manage contracts and negotiations on my client’s behalf.
- In addition to these things, I have an in-depth knowledge of building and safety codes (including site co-ordination certification) to ensure that my design meets all necessary requirements.

Ontmoet onze expert