Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Toegankelijkheidsverklaring


Colliers zet zich in om de digitale toegankelijkheid van colliers.com en corporate.colliers.com voor personen met een handicap te garanderen. We verbeteren constant de ervaring van de bezoekers van onze website en passen relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

 

Hoe kunnen we helpen?

Neem contact op via Accessibility.Concerns@Colliers.com als u vragen of feedback hebt met betrekking tot toegankelijkheid.

 

Colliers doet zijn best uw vraag met betrekking tot toegankelijkheid binnen drie werkdagen te beantwoorden en om binnen tien dagen een oplossing voor te stellen.

U kunt uw vraag escaleren wanneer u niet tevreden bent met onze reactie.

 

Onze inspanningen ter ondersteuning van toegankelijkheid

Colliers neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van deze website te garanderen.

 

 • We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Deque Systems Inc, betrouwbare toegankelijkheidsexperts, om colliers.com te controleren en herstelmaatregelen te valideren om te voldoen aan de toepasselijke toegankelijkheidsrichtlijnen.
 • We hebben een toegankelijkheidsfunctionaris aangesteld.
 • We bieden ons personeel continue toegankelijkheidstraining.
 • We wijzen duidelijke toegankelijkheidsdoelen en -verantwoordelijkheden toe.
 • We kiezen voor een toegankelijkheid-per-design-aanpak voor alle nieuwe design en ontwikkeling.
 • Ten slotte hanteren we formele methodes voor kwaliteitscontrole met betrekking tot toegankelijkheid.

Conformiteitsstatus

De Richtlijnen voor toegankelijkheid van website-inhoud (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) definieert vereisten voor designers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: Niveau A, Niveau AA en Niveau AAA.

 

De globale website van Colliers is gedeeltelijk conform WCAG 2.1 niveau AA.  Gedeeltelijk conform betekent dat sommige delen van de inhoud niet volledig conform de toegankelijkheidsstandaarden zijn. Bekijk hieronder de bekende beperkingen van de website.

 

Overzicht van toegankelijkheidsfuncties

 • Afbeeldingen en andere niet-tekstuele elementen hebben bijbehorende alternatieve tekst.
 • Op alle pagina's worden navigatiehulpmiddelen aangeboden.  'Ga naar'-navigatielinks zijn ingebouwd om navigeren met een toetsenbord te vergemakkelijken en om groepen links op een pagina te omzeilen en direct naar de belangrijkste inhoud te springen.
 • Het titelkenmerk is gebruikt om gelinkte tekst meer betekenisvol te maken of om aan te geven dat de link een nieuwe browser opent.
 • Koppen en lijsten hebben een structurele opmaak gekregen zodat de pagina makkelijker kan worden begrepen.
 • Formulieren zijn gekoppeld aan labels en instructies voor het invullen van de formulieren zijn beschikbaar voor gebruikers van schermlezers.
 • De kleuren zijn zo ontworpen dat ze adequaat contrast bieden.

Compatibiliteit met browsers en hulptechnologie

Deze website is ontworpen om compatibel te zijn met de meest gebruikte webbrowsers (in hun huidige versie minus twee): Chrome, Safari, Firefox, Edge en Opera.

 

Met ingang van 12 januari 2016 heeft Microsoft de ondersteuning voor Internet Explorer-browsers ouder dan IE 11 beëindigd. IE 11 is de laatste versie van deze browser. Daarom ondersteunen we Internet Explorer 11 slechts naar ons beste vermogen binnen het kader van de leeftijd en beperkingen van deze browser.

 

Oudere versies van bovengenoemde browsers kunnen onze website nog steeds weergeven, maar u dient rekening te houden met gemengde resultaten omdat ze HTML, CSS en JavaScript anders kunnen interpreteren.

 

Technische specificaties

Toegankelijkheid tot deze website is afhankelijk van de vraag of de volgende technologieën functioneren met de specifieke combinatie van webbrowser en eventuele hulptechnologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd: HTML, WAI-ARIA, CSS en JavaScript.

 

Er wordt op vertrouwd dat deze technologieën voldoen aan de gebruikte toegankelijkheidsstandaarden.

 

Bekende beperkingen van deze website

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van deze website te garanderen, kunnen er toch enige beperkingen zijn. Hieronder vindt u een beschrijving van de bekende beperkingen.

 

Sommig materiaal van derde partijen, zoals You Tube-video's, Vimeo-video's en Google Maps kunnen niet volledig toegankelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bepaalde handelingen met betrekking tot dat materiaal niet beschikbaar zijn wanneer u alleen het toetsenbord gebruikt. Materiaal van derde partijen kan een rijkere ervaring voor websitebezoekers bieden, maar Colliers heeft geen controle over de functionele elementen van dat materiaal.

 

De redacteuren die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de website zijn opgeleid om zo veel mogelijk toegankelijkheidsfuncties toe te voegen aan materiaal van derde partijen, zoals titels of transcripties, maar ze hebben geen controle over functionele elementen zoals knoppen of schuifbalken.

 

Internet Explorer 11 verwerkt kleurcontrast niet efficiënt. Er kunnen u dus op dit gebied problemen opvallen wanneer u die browserversie gebruikt.

 

Sommige toegankelijkheidsfuncties moeten gefaseerd, in de loop van de tijd, worden ingevoerd of zijn afhankelijk van andere functies. Dit betekent dat sommige inhoud van colliers.com nog niet toegankelijk is. Als bijvoorbeeld het contentmanagementsysteem moet worden geüpgraded, kunnen er nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan die pas na de upgrade kunnen worden opgelost.

 

Met onze toegankelijkheid-per-design-aanpak proberen we alle nieuwe problemen die in de loop van de tijd ontstaan, op te lossen.  Wanneer u toch een technisch probleem tegenkomt bij uw bezoek aan colliers.com, verzoeken we u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 

Toegankelijkheidsaanpak

Colliers heeft de toegankelijkheid van zijn website beoordeeld door middel van een externe controle en post-herstelvalidatie door Deque Systems, Inc.

 

Colliers hanteert ook een formeel en continu kwaliteitsborgingsproces tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces van deze website.

 

Formele goedkeuring van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze Toegankelijkheidsverklaring is goedgekeurd door de Vice President, Legal Counsel en Corporate Secretary van Colliers.

 

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2021