Hopp til hovedinnhold Gå til bunntekst

Prosjektfinansiering

VI TILRETTELEGGER INTERESSANTE EIENDOMSPROSJEKTER!


Colliers International Corporate AS er en kreativ og raskt voksende tilrettelegger av eiendomsprosjekter innenfor næringseiendom, primært i Norge.

Selskapet har fordelen av å være en del av det Canadabaserte Colliers International Group Inc. - som med sine mer enn 17 000 ansatte fordelt på 68 land er en av de største globale tilbyderne av megler- og relaterte tjenester innenfor næringseiendom.

Gjennom kontinuerlig og tett oppfølging av eiendomsbesittere og utviklere, banker og meglerapparat - kombinert med egne analyser og vurderinger, søker selskapet å identifisere gode investeringsobjekter for våre kunder.

Vi tilrettelegger eiendomsprosjekter innenfor både kontor, lager og logistikk, samt hotell, butikk og serveringsvirksomhet.

I tillegg påtar vi oss rådgivningsoppdrag samt formidler aksjer og verdipapirer i eiendomsselskaper.

 


Lydopptak av telefonsamtaler. Vi gjør oppmerksom på at Colliers International Corporate AS tar lydopptak av alle telefonsamtaler med våre ansatte (inkl. mobiltelefon) som følge av lovkrav som gjelder verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum 3 år. For mer informasjon ta kontakt med selskapet.

 

Selskapsfakta og konsesjoner


Colliers International Corporate AS har kontorer i Oslo og er et datterselskap av Colliers International Holding AS og er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 993 146 978. 
Selskapet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet og har tillatelse til å yte investeringstjenestene (Nr. 1) Mottak og formidling av ordre,

og (Nr. 7) Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti. 

Se Konsesjonsregisteret Finanstilsynet, her.

 

 

 

Alminnelige forretningsvilkår

Les mer om våre forretningsvilkår ved å klikke her.


 

 

Kundeklassifisering 

Les mer om vår kundeklassifisering ved å klikke her.

 

 


 

GDPR

I forbindelse med implementeringen av EUs personvernforordning - Regulation 2016/679 - heretter omtalt som "GDPR", er Colliers International Corporate AS forpliktet til å innhente samtykke fra eksisterende kunder for å kunne ivareta kundeforholdet i tråd med avtale mellom kunden og foretaket. Vi minner om at foretaket gjennom avtale med kunden er underlagt taushetsplikt og at personopplysninger lagret kun vil nyttes i tråd med oppgitt formål.

Formålet med behandling av personopplysninger i foretaket er å kunne yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven, opplysningsplikt, samt kunne kontakte kunden for å informere om relevante tjenester og investeringsmuligheter i fremtiden.

Vi bemerker samtidig at det er frivillig å avgi samtykke til oppbevaring av personopplysninger. Samtykke er imidlertid en forutsetning for at Colliers International Corporate AS kan utføre tjenester i tråd med formålet. Dersom samtykke ikke avgis vil foretaket være forhindret fra å opptre i henhold til oppgitt formål og avtaleforholdet vil avsluttes i tråd med bestemmelsene om avslutning av kundeforhold gjengitt i kundeavtale.

Colliers International Corporate AS vil i henhold til verdipapirhandelloven være forpliktet til å oppbevare personopplysningene og annen relevant dokumentasjon i minst fem år etter kundeforholdets avslutning. Etter femårsperioden er utløpt, vil vi slette samtlige opplysninger med mindre offentlig myndighet, med hjemmel i verdipapirhandelloven, krever annet. Personopplysningene og annen relevant dokumentasjon vil ikke bli benyttet av oss i lagringsperioden.

Kunden har rett til innsyn i alle lagrede opplysninger, samt krav til retting om det, mot formodning, skulle være registrert feilaktige opplysninger. Innsyn oppnås ved å kontakte oss.

Se mer om vår personvernerklæring her.

 


 

Klager:

Alle kundeklager må være skriftlige og sendes til complianceansvarlig per e-post eller post til:

Colliers International Corporate AS
Att: Compliance
Wergelandsveien 7
0167 Oslo

Videre informasjon om klager finnes i våre Alminnelige Forretningsvilkår, under punkt 24.

 

Eksperter

Hvordan kan vi hjelpe deg?

* Obligatorisk felt