Hopp til hovedinnhold Gå til bunntekst

Logistikkrapport 2020

Last ned rapport

Årets rapport tar for seg logistikkmarkedet og den enorme utviklingen logistikksegmentet har hatt det siste året. Til tross for mye usikkerhet tilknyttet Covid-19 har vi sett stigende leiepriser og yieldnivåer samt en økende etterspørselen og enorm interesse blant investorer det siste året. Denne positive utviklingen henger også tett sammen med trender vi ser innenfor handel, hvor forbrukernes handlemønster og stadig høyere krav har utviklet seg i rekordfart det siste året. Som en konsekvens konkurrerer ikke salgsaktørene lengre kun på pris, men på hvem som hurtigst og enklest kan levere en vare til forbrukeren.

Transport av varer foregår på vei, bane, i lufta og til sjøs. I årets rapport har vi valgt å belyse godstransporten på bane. Les mer om de største godsterminalene vi har i Norge og hvor mye togtransporten har å si for videre logistikk.

Les rapporten for å få innsikt i hvorfor logistikkeiendom er noe alle vil ha! 

I videoen nederst til høyre kan du se Petter Platou og Carl Fredrik Marti gi en presentasjon av rapporten og deres kommentarer til denne.


Forside

Logistikkrapport 2020

Last ned rapport
Related Experts

Petter Platou

Director Research and Valuation

Oslo

Petter har over 10 års erfaring innen eiendom, og har spisskompetanse og sertifiseringer innen verdivurdering. Han utfører verdivurderinger av alle typer eiendom, porteføljevurderinger, tomteverdier og markedsleievurderinger. Petter følger eiendomsmarkedet tett, og lager våre årlige markedsrapporter for det generelle eiendomsmarkedet, logistikkmarkedet og retailmarkedet. Han utarbeider også spissede analyser og rapporter på bestilling for kunder. Tidligere har Petter arbeidet med forskjellige aspekter innenfor eiendom. Han har arbeidet med mulighetsstudier for utviklingsprosjekter, bistått både gårdeiere og leietakere i forbindelse med flytting og renovering av lokaler, samt jobbet med salg av tomter.

View expert

Pernille Ender

Analyst

Oslo

Pernille jobber primært med analyser av det norske eiendomsmarkedet, som danner grunnlag for våre årlige markedsrapporter og øvrige markedsanalyser. Hun bistår også i arbeidet med verdivurdering. Ved siden av studiene arbeidet Pernille først med utleie og forvaltning for gårdeier Abel Eiendomsforvaltning, og senere bisto hun Black Sheep Coffee i prosessen med å finne lokaler og signere leiekontrakt. Hun har skrevet en masteroppgave om analyse og verdivurdering av eiendommer.

View expert

Christoffer Berntzen

Real Estate Advisor

Oslo

Christoffer er ansatt som Eiendomsrådgiver i selskapets utleieavdeling og tiltrådte i Januar 2019. Han er spesialisert på kontoreiendommer der han bistår med utleie og rådgivning. Christoffer har tidligere erfaring med utleie, fremleie og annen rådgivning av kontor- og kombinasjonseiendommer fra NAI First Partners/ Tiger Eiendomskompetansen. 

View expert
Presentasjon av rapporten