Hopp til hovedinnhold Gå til bunntekst
  • Til salgs og leieavtale
Prosjektert nybygg med mulighet for skreddersydde løsninger - #1
Prosjektert nybygg med mulighet for skreddersydde løsninger - #2
Prosjektert nybygg med mulighet for skreddersydde løsninger - #3
Prosjektert nybygg med mulighet for skreddersydde løsninger - #4
Prosjektert nybygg med mulighet for skreddersydde løsninger - #5
Prosjektert nybygg med mulighet for skreddersydde løsninger - #6

Colliers International AS er engasjert som rådgiver av Moen Engros Eiendom AS i forbindelse med salg og/eller utleie av Deliveien 21, gnr. 3 / bnr. 50 i Vestby kommune.


Tomten er regulert til lager/industri og det prosjekterte nybygget er sentralt plassert i meget attraktivt og etablert næringsområde i sterk vekst. Eiendommen ligger strategisk plassert i forhold til E6. 


Arealene som er for utleie er vist som gult i bilde 2 og vil ha et gulvareal på ca. 4.819 m2 BTA. Planlagte arealer fordeler seg med ca. 4076 m2 lager og ca. 743 m2 kontor. Det er i lageret lagt opp til en fri takhøyde på 8 meter.


Dette arealet kan på nåværende tidspunkt deles opp til to brukere som vist på bilde 3, partene må enes om inndeling. 


Blå hall: Gir et totalt areal på ca. 2.285 m2 BTA med lager og ca. 526 m2 BTA med kontor.
Rød hall: Gir et totalt areal på ca. 1.791 m2 BTA med lager og ca. 216 m2 BTA med kontor.


Moen Engros Eiendom AS skal selv eie seksjon nummer en som vist i bilde 2, og drive egen virksomhet i arealene.


Den aktuelle seksjonen leveres som nøkkelferdig bygg, fellesarealer består av kjørevei/adkomst for begge seksjonene. 


Eiendommen egner seg meget godt for logistikk- og produksjonsrelatert virksomhet.


 
Lokalene/innhold•Offentlig vann, vei og kloakk er lagt til tomtegrensen.
•Utvikler har utarbeidet flere skisser til hvordan et mulig
prosjekt kan se ut.
•Utvikler har mottatt en bindende totalentreprise.
•Utvikler skal drive egen virksomhet i en seksjon av bygget.
•Det er avsatt tre ramper pluss en port med direkte innkjøring til arealene.
•Gode grunnforhold med stein på fjell.
•Fri takhøyde ca. 8 meter.
•Leveranseområde vil være fellesareal.
•Parkering på seksjonert tomt.
•Nøkkelklart bygg kan stå klart 10-12 mnd fra byggestart.
Adkomst
 


Kollektivtilbud til eiendommen tar ca 45 min med tog fra Oslo S til Vestby Stasjon, og deretter buss til Deliveien.


Avkjøring 16 fra nord (Vestby) kjør gamle E6 til Deliveien 21 ca. 4 minutter.
Avkjøring 15 fra syd (Son) kjør gamle E6 til Deliveien 21 ca. 8 minutter.
Ca. 30 - 35 min kjøring fra Oslo.
 
Beliggenhet


Tomten har en sentral beliggenhet i et veletablert logistikk- og industriområde.
Området huser i dag leietaker som DSV, Asko, Oluf Lorentzen, Haugen Gruppen AS, Alna Margarin og Norgesgruppen.  


Nærheten til Moss (ca. 20km) og Oslo (ca. 40km) gjør Vestby til et av landets ledende områder for lager, industri og logistikkvirksomhet.


Lokalene kan tilpasses leietakers behov ved en omforent kravspesifikasjon.