Hopp til hovedinnhold Gå til bunntekst

Personvern

Informasjon om vår behandling av dine personopplysninger


Colliers International Holding AS (heretter ”CI”) er dataansvarlig for behandling av personlig informasjon som vi har mottatt om deg. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.

 

Colliers International Holding AS Wergelandsveien 7

0167 Oslo

Org-nr.: 988 736 449

Telefon: 22 06 62 80

E-mailadresse: post@colliers.no

Persondataansvarlig kontaktperson: Cato Hellvik, Thor Bjørdal, Jonna Harding, Mia Nyberg

Våre behandlingsaktiviteter:

Nedenfor er kategoriene av personopplysninger som CI behandler ifm. de oppgitte formålene.

 

1. Samarbeid med våre oppdragsgivere ifm. salg og / eller utleie

Personlige data samles inn av CI når vi blir bedt om å selge eller leie ut eiendommer eller lokaler. Vi samler kun den personlige informasjonen som kreves for å utføre de tilhørende oppgavene. Dette inkluderer vanligvis generell kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

 

Informasjonen gjelder følgende personkategorier:

Selger, kjøper, utleier, leietaker, oppdragsgiver i forhold til vurderinger og konsulenttjenester.

 

Informasjonen kommer vanligvis fra følgende kilder:

Registrert selv, advokater, rådgivere med flere.

 

Vi videreformidler kun personopplysninger når det er strengt nødvendig for å løse en sak – for eksempel i forbindelse med advokatgodkjennelser, tinglysing, eller i de tilfeller der det er lovmessig pålagt. Vi kan dermed videresende informasjon til: advokater, offentlige myndigheter, leietakere ifm. tilbudsplikt, samt motparten i en gitt sak.Formålet med behandlingen er å møte avtalen med kunden og å overholde eventuelle juridiske krav, herunder hvitvaskingslovgivning. Behandlingsgrunnlaget overfor tredjeparter vil i utgangspunktet være en balansering av interesser, der behandling ikke skjer med hensikt til spesifikke juridiske krav.

 

2. Samarbeid ifm. Colliers’ vurderings- og rådgivningstjenester

Persondata samles inn av CI når vi har i oppdrag å vurdere fast eiendom eller ved rådgivning. Som nevnt ovenfor samler vi kun de personlige dataene som kreves for å utføre de relevante arbeidsoppgavene til oppdraget. Dette inkluderer vanligvis generell kontaktinformasjon som: navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

 

Informasjonen gjelder følgende personkategorier:

Oppdragsgiver, bank/finansinstitusjoner, advokat, eiere, rådgivere.

 

Informasjonen kommer vanligvis fra følgende kilder:

Oppdragsgiver, bank/finansinstitusjoner, advokat, eiere, rådgivere.

 

Vi videreformidler ikke personopplysninger i forbindelse med vurderings- og rådgivningstjenester. Formålet med behandlingen er å møte avtalen med kunden og å overholde eventuelle juridiske krav, herunder hvitvaskinglovgivning. Behandlingsgrunnlaget overfor tredjeparter vil i utgangspunktet være en balansering av interesser, der behandling ikke skjer med hensikt til spesifikke juridiske krav.

 

2. Når du besøker en av våre nettsider

Vi bruker kun informasjonskapsler (cookies) som sikrer funksjonaliteten til vårt nettsted, samt til statistikkbruk. Du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler første gang du bruker vårt nettsted.

 

Formålet med informasjonskapsler er å sikre at brukerne av vår nettside får en best mulig opplevelse, og behandlingen er i utgangspunktet basert på ditt samtykke (unntatt de mest nødvendige informasjonskapslene).

 

4. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev gir du Colliers samtykke til å sende deg elektroniske nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer. Colliers kan også samle inn og bruke ditt navn og din e-postadresse sammen med annen informasjon som Colliers allerede har eller får for eksempel fra informasjonskapsler fra nettsider. Colliers kan videresende disse dataene til deres mediebyrå og kan bruke informasjonen til markedsføring (inkludert bannere på nettsteder) skreddersydd for din profil. Dine data vil bli lagret av Colliers, som du alltid kan kontakte hvis du har spørsmål vedrørende data om deg og dine aktiviteter.

 

Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke på «Avmelding» nederst i nyhetsbrevet. I tillegg kan du også tilbakekalle ditt samtykke til bruk av data via e-post fra Colliers, samt samarbeidspartnere Colliers har delt dataene dine med. Dine data slettes om du melder deg av vårt nyhetsbrev.

 

Formålet med behandlingen er vår legitime interesse i å markedsføre oss selv, og behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke.

 

5. Når du registrerer deg i vår kjøper/leietaker liste

Ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev gir du Colliers samtykke til å sende deg e-poster om tilgjengelige og relevante eiendommer. Dine data vil bli lagret av Colliers, som du alltid kan kontakte hvis du har spørsmål vedrørende data om deg og dine aktiviteter. Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke på «Avmelding» nederst i nyhetsbrevet. I tillegg kan du også tilbakekalle ditt samtykke til bruk av data via e-post fra Colliers, samt samarbeidspartnere Colliers har delt dataene dine med.

 

Dine data slettes om du melder deg av vår kjøper/leietaker liste. Formålet med behandlingen er vår legitime interesse i å markedsføre eiendommene/lokalene vi tilbyr, og behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke.

 

GENERELL INFORMASJON

 

Overføring av personopplysninger til andre land

Vi overfører vanligvis ikke persondata til mottakere utenfor EU/EØS. I de tilfellene det skjer – f.eks. til Colliers-selskaper i andre land – sørger vi for at det finnes et behørig overførselsgrunnlag under personvernforordningen.

 

Lagring av persondata

I de ovennevnte tilfellene hvor vi har mottatt et oppdrag/inngått en avtale med en kunde, vil vi vanligvis beholde de behandlede personopplysningene i 10 år etter at saken er avsluttet for å vurdere eventuell rådgivende ansvar/faglig ansvar.

 

I situasjoner hvor det er dialog med potensielle kunder om et oppdrag, men der ingen avtale er nådd, vil de behandlede opplysninger bli slettet når vi ikke lenger anser dem som nødvendige å lagre, vanligvis ikke lengre enn 5 år.

 

I de øvrige aktiviteter nevnt ovenfor i punk 3-5 sletter vi dine data om du melder deg av.

 

IT-sikkerhet

CI har vedtatt interne regler og retningslinjer for informasjonssikkerhet som inneholder instruksjoner og handlinger som beskytter dine personlige data mot tap, endringer, uautorisert offentliggjørelse og uautorisert tilgang eller kunnskap om dine data.

 

I flere av våre behandlingsaktiviteter bruker vi eksterne leverandører, inkludert vertsbaserte IT-løsninger, markedsføringsbyråer etc. Når vi benytter slike databehandlere sikrer vi alltid at de ivaretar IT-sikkerhet, at de oppbevarer dataene i EU, og at det er inngått en databehandlingsavtale i samsvar med personvernforordningen.

 

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i henhold til personvernforordningen i forhold til vår behandling av informasjon om deg. Hvis du vil bruke dine rettigheter, vennligst kontakt oss. Se kontaktinformasjonen øverst.

 

Rett til å se informasjon

Du har rett til å få innblikk i informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

 

Rett til korreksjon

Du har rett til å få korrigert uriktige opplysninger om deg selv.

 

Rett til sletting

I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet informasjon om deg selv før vår generelle sletning inntreffer.

 

Rett til begrensning av behandling

Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til begrenset behandling, vil vi kun kunne behandle informasjonen - med unntak av lagring - med ditt samtykke eller med det formål å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav eller for å beskytte en person eller viktige sosiale interesser.

 

Rett til innvendinger

Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innvendinger mot vår lovlige behandling av dine personopplysninger.

Du kan også motsette deg behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

 

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)

Du kan i visse tilfeller ha rett til å motta dine personlige opplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format samt å overføre slike personlige data fra en data ansvarlig til en annen uten noen hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om personvernregler som du finner på https://www.datatilsynet.no/.

 

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er utilfreds med måten vi behandler dine personlige opplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.

 

 

Dokumentopplysning: Dette er Colliers International Holding AS’ personvernpolicy skrevet juli 2018.