Colliers Eiendomsforvaltning tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen alle former for forvaltning og regnskapsføring av nærings- og industrieiendommer, kjøpesentre og kombinerte sameier over hele Norge.  Vår målsetting er å være best på oppfølging.

Colliers Eiendomsforvaltning administrerer alt på eiendommen fra de daglige gjøremål til det langsiktige. Vi har fokus på de langsiktige verdidriverne på eiendommen - leietakerne. Vi arbeider aktivt for å holde ledigheten nede og har full kontroll over felleskostnadene.

Internkontroll HMS og risikoanalyse er styrets ansvar. Vi kan dette. Gjennom teknisk -, økonomisk - og administrativ forvaltning har vi full kontroll over eiendommen, liten eller stor.

  • Helt eller delvis forvaltning av eiendommer over hele landet - eller Skandinavia
  • Kombinerte sameier - bolig/næring
  • felleskostnadsregnskap
  • Prosjektledelse ved ombygginger/påbygginger
  • Byggherreombud
  • DD, tekniske analyser, rådgivning
  • Utleie av forvaltet næringseiendom
  • Internkontroll HMS - risikoanalyse
  • Energimerking
  • Vaktmestertjenester/drift - Entura AS