Colliers Asset Management forvalter eiendomsselskaper på vegne av kunder som investerer i bolig- og næringseiendom i Norge og i utlandet. Vi er en liten og dynamisk organisasjon som arbeider tett med de andre selskapene i Colliers-familien. Aktiv forvaltning, solid eiendoms- og finansiell kompetanse og nære relasjoner kunder og partnere bidrar til å skape og ivareta verdier for våre oppdragsgivere. Nøkkelpersonene i Colliers Asset Management har mange års erfaring med forvaltning av eiendomsselskaper i ulike jurisdiksjoner, fra Norden til Øst-Europa, Midtøsten og USA.