Den norske avdelingen fokuserer primært på markedene innenfor kontorer, retail, logistikk og bygårder. Våre grundige analyser og kunnskap er utarbeidet i tråd med vårt ønske om å gjøre eiendomsmarkedet så tilgjengelig og forståelig som mulig for våre kunder. Vi vil at våre klienter skal kunne bruke våre analyser til å identifisere muligheter og trusler i ulike marked scenario.

Det nære samarbeidet mellom analyseavdelingen og Colliers sine meglere sikrer et godt fundament for våre analyser. Dette betyr også at våre analyser alltid er basert på oppdatert informasjon og førstehånds erfaring fra markedene.