Colliers International AS ble etablert i Norge i 1993 under navnet Bjørdal Partners AS. Vi ble medlem av Colliers International i 1996 som provisorisk medlem, og fullt medlem i 1998.

Siden den gang har vi utviklet oss til et fullverdig eiendomshus med selskaper aktive innen meglertjenester som utleie, transaksjon, verdivurdering og rådgivning. Vårt meglerselskap har også utvilket stor kompetanse innen megling av handelseiendommer.

I tillegg til dette har vi vokst betydelig innen forvaltningstjenester med datterselskaper innen både eiendomsforvaltning og asset management. Dette er et satsningsområde for oss fremover, på lik linje med meglings- og rådgivningstjenester.

Colliers International AS jobber etter samme strenge kvalitetskrav som Colliers gjør globalt, og våre ansatte følger planlagt opplæring gjennom Colliers University.

Ta kontakt for en eiendomsprat, så skal vi finne gode løsninger for din eiendom.