Hopp til hovedinnhold Gå til bunntekst

En ledelsessituasjon mer utfordrende enn mange.

Mall with people

En senterleder er ofte en tusenkunstner som håndterer alt fra markedskampanjer og byggutvikling, til brannvern og leietakeroppfølging. I tillegg til det har hun en ledelsesutfordring utenom det vanlige:

Hennes mandat er å lede uten at de fleste hun leder er hennes ansatte. De butikkansatte skal etterleve regler og rutiner på senteret, men de jobber ikke for senterlederen din. Det betyr at hun ikke alltid kan instruere butikkenes ansatte, og om hun gjør det er det ingen direkte sanksjonsmuligheter når beskjedene ikke etterleves. Derfor er senterledelse ledelse i ordets rette forstand, og det derfor jobben er så vanskelig. Hvordan styre de du ikke er sjef over? 

Senterleders viktigste jobb

Den viktigste jobben til din senterleder er å sørge for at alle på senteret jobber mot samme mål. Implementering av senterets strategi er ikke enkelt, men det er senterlederjobben. 
Dette forutsetter at senteret HAR en strategi, og vet hva det skal være, for hvem. Når målet er klart gjenstår den vanskelige jobben med å ta dette ut i live. 
For å låne Peter Drucker sine ord:

«Planer er bare gode intensjoner om de ikke umiddelbart degenererer til hardt arbeid.»

Valg av aktiviteter vil derfor være viktig. En senterleder som lykkes i å engasjere er ofte nøkkelen til effektiv implementering av strategien i langt større grad enn for eksempel digital markedsføringskompetanse eller god budsjettoversikt. 


Et par suksessområder å fokusere på sammen med senterleder

1. Butikkeierne er nøkkelen - For å drive frem fellesskapet rundt kjøpesenterstrategien og sørge for at den fungerer sammen med butikkenes egen plan er dialog med butikkeierne og kjedekontor et viktig suksesspremiss. Det er de som har ansvaret for de ansatte. Gjør senterleder deres jobb enklere, er hun ofte langt på vei til å samle troppene om retningen senteret ønsker å bevege seg i.

2. Alle ønsker å synes – En god senterleder bruker tid ukentlig og helst daglig på butikkenes motivasjon. Synliggjøring av innsats til enkeltansatte og enkeltbutikker overfor kolleger motiverer. Og kanskje like viktig, synliggjør godt arbeid overfor deres egne butikkeiere. Da slår senterleder to fluer i en smekk: God oppdatering til butikkeier, og motivasjon av senteransatte! 

Men Senterleders jobb begynner ikke med å synliggjøre, det begynner med hvorfor – Senterlederen må være tydelig på hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, men fremfor alt forklare hvorfor. Ledelseskonsulent, guru, og forfatter Simon Sinke gir et godt innblikk i hvordan dette kan gjøres i boken «Start with Why». Hvor han forklarer at de fleste kjøper ikke hva du gjør, men hvorfor du gjør det. Det er forskjellen mellom å si til de butikkansatte: På neste løp- og kjøp-kampanje er målet å selge 20 % mer enn i fjor. Da øker vi omsetningen og både kundene og dere lykkes. Lets do it! 

Versus å si: Vårt mål er å sørge for at hver og en kunde er litt mer fornøyd etter å ha handlet her i kampanjeuken. Det gjør vi ved å sørge for at de kan utnytte alle tilbudene vi har. Fortell derfor alle som kommer til din butikk hva de beste tilbudene er. Lykke til, jeg gleder meg til resultatet!


Om du ikke kjenner Simon Sinke anbefaler jeg en kort introduksjon til Start With Why fra en av hans mange TedX-presentasjoner. Det kan bli de beste 18 minuttene av dagen din. (se lenke i bunnen av artikkelen). 

Og avslutningsvis for å leve egen lære, start med å forklare din senterleder hvorfor du vil at hun skal bruke mest tid på å motivere, i stedet for å starte med hva hun skal gjøre og hvordan. 

Målet er at din senterleder ikke er en sentersjef, men en senterleder. Og at hun leder kundene til opplevelser verdt å komme tilbake til, butikkene til omsetningsøkning, og deg som gårdeier til dager med vekst som konkurrentene bare drømmer om!

Simon Sinek «Start with Why».