Hopp til hovedinnhold Gå til bunntekst

Hvordan unngå å velge feil prop tech-løsning

Mall_escalator_iStock1134663982

Det dukker opp flere prop tech selskap, nye teknologiske løsninger og applikasjoner, konferanser og «Hubs» enn det er mulig å holde styr på. Det kan virke som alle større aktører med respekt for seg selv har «prop tech-dager», prop tech seminar eller større prosjekter på gang. Det er lett å bli revet med, og som gårdeier kjennes det kanskje av og til mer som om man blir dyttet inn i det ukjente. 

Det står en lang kø med gode, og mindre gode ideer klar til å selge seg inn til en eiendomsbransje i stor endring. Det kan være lett å glemme at teknologi ikke er målet, men verktøy for å nå dem. Selv om prop tech ikke gir en snarvei til gårdeier-himmelen, kan kanskje enkelte av dem ta oss i riktig retning.

Hvordan unngå å velge feil løsning? Eller snarere hvordan velge riktig løsning?

Det er et utall av spørsmål som besvares i en slik prosess, og det er ofte det enkleste som blir glemt, så la oss starte der. Her er 3 grunnleggende spørsmål å vurdere når du skal velge prop tech til ditt bygg.

Det første først:

1. Bidrar løsningen til økt lønnsomhet?

Nærmere bestemt, vil den dersom den fungerer målbart øke topplinjen, bunnlinjen, eller redusere risiko for negativ utvikling?

Lønnsomhetssjekk høres enkelt ut, men når man ser nærmere etter faller mange løsninger fort over i «kjekt å ha- kategorien». Det er ikke sikkert VR-briller, interaktive speil, og møterombooking på app bidrar til hverken bunn- eller topplinjevekst. Ei heller vesentlig risikoreduksjon. I hvert fall ikke ennå.

I tillegg til lønnsomhet er det et kriterium som i stadig større grad blir en hygienefaktor: Bidrar løsningen til å gjøre verden bedre, enten direkte eller indirekte? 

Verdikriterier utvider formålet til bedriften til mer enn å tjene penger på en lovlig og forsvarlig måte, og krever i så måte mer av gårdeieren, men gode verdivalg er trolig også god økonomi. Et godt eksempel på dette vil være ny teknologi som reduserer energibruk, bra for bunnlinjen, bra for miljøet.

For å bidra til lønnsomhet bør teknologien ha praktisk nytteverdi. Det sier seg kanskje selv, men også her er det lett å havne i «kjekt å ha-fellen». Nyttige løsninger kommer i mange fasonger, men de har ofte til felles at de løser et problem. Mange prop tech-løsninger fokuserer på innsamling og sammenstilling av data. Data som kan gi deg informasjon om bygget ditt.  Kjekt å ha, men klarer du å nyttiggjøre deg av informasjonen? 

Ta trafikkstrømsovervåkning på kjøpesenter med følgende innsikt som eksempel: Du ser kundene bruker mingleområdene på kjøpesenteret mindre på mandager enn på lørdager, kjekt å vite, men er det viktig å endre det? Og kan du påvirke det? Spesielt prop tech som fokuserer på innsikt må kontrolleres mot implementeringsmulighet. Eller enklere sagt «hva så-kontroll».

Om vi har funnet en løsning som kan bidra målbart til bedriftens lønnsomhet, hva nå?

 Vurderingen så langt har jo forutsatt at teknologien fungerer som beskrevet. Hva er sannsynligheten for det? Og hva er risiko ved å teste nye løsninger?

2. Fungerer den som ønsket? 

Nyutviklet teknologi fungerer ikke alltid som beskrevet av og til fordi den ikke er tilstrekkelig testet, av og til fordi brukerfeil oppstår. Her er noen indikatorer å se etter når man vurderer man modenheten til en løsning.

Er løsningen i drift hos andre eller er det kun brukt i test?

Noen må være først med å prøve ny teknologi, men vurder nøye om det skal være din bedrift. Om du er førstemann ut til å bruke løsningen til ditt formål kan det fortsatt være verdt det, men det innebærer økt risiko. Oppsiden bør være tilsvarende stor.

Eksisterer det referanse-case hvor løsningen benyttes på samme måte som du ønsker?

Hvor lenge en løsning har vært på markedet er en naturlig indikator på modenhet, men dette trenger ikke nødvendigvis si noe om modenhet på ditt bruksområde.

Er løsningen brukervennlig eller bærer den preg av at den fortsatt er i utviklingsfasen? 

Design av løsningen kan også gi en indikator på hvor moden den er, men her kan det være vanskelig å trekke en riktig konklusjon da forskjellige utviklere har forskjellig fokus. Noen starter med design og legger til funksjonalitet. Mens andre bygger grunnelementene og legger på design / brukervennlighet til slutt. Uavhengig av dette er brukervennligheten ofte avgjørende for implementering og bruk. Er det vanskelig å bruke er det større risiko for at det blir en dårlig investering samme hvor bra selve teknologien er.

Benytter løsningen standard-grunnelementer eller er den basert på proprietære løsninger?

Implementering kompliseres ofte ved proprietære løsninger. Bruk av standard databaseløsninger som SQL og ikke minst ett åpent API tyder på en løsning som er moden for implementering. 

Proprietære løsninger er kanskje positivt for utvikler, men kostnaden kan bli høy når noe ikke fungerer. Det kan sammenlignes med å gifte seg uten ekteskapspakt. Det blir fort dyrt å skille seg (og gjerne å være gift også).

For å sikre deg; vektlegg løsninger basert på standardelementer, det gir grunnlag for bedre videreutvikling, og valg av andre leverandører om det blir nødvendig. Og for å sjekke om den fungerer for deg, be om demonstrasjon, helst på egne data.

3. Hva er risiko ved implementering?

Det er alltid risiko ved implementering av ny teknologi. Det er viktig å vurdere både leverandøren og løsningen de leverer.

Dersom løsningen gjelder et forretningskritisk område, er behovet for trygghet betydelig høyere. Om teknologien som løsningen bygger på er ny og utestet bidrar det også til behovet for flere risikoreduserende tiltak. Sist, men ikke minst: Hvor erfaren leverandøren er med implementering av denne løsningen i ett miljø som ditt betyr også mye for risikoen.

Risikoreduserende tiltak.
Ved valg av nye løsninger er det viktig å definere hva den nye løsningen skal levere. Her må det defineres klare mål som er kvantifiserbare. Uten ett klart mål med løsningen vil det heller ikke være mulig å si om løsningen ble som forventet. Disse målene må presenteres til leverandøren og bør implementeres i kjøpskontrakten.

Når mål og krav til løsning er definert må det vurderes modenheten til løsningene. Vurderes løsningene som modne, samt at leverandøren kan presentere tilsvarende referanse-implementeringer, trenger en ikke gjennomføre tiltak utover det en gjør ved en standard system-implementering.

Dersom leverandøren ikke kan presentere dette vil det være naturlig at leverandøren tar hele eller deler av risikoen ved implementeringen. Med dette menes det at leverandøren tar kostnaden med installasjon og testing. Samtidig er det viktig at løsningen blir implementert parallelt med eksisterende løsninger og først blir satt i drift etter at løsningen er gjennomtestet.

Ikke alle leverandører er villige til eller kan gjøre dette. Du må da ta noen valg. Du kan ta en forsiktig tilnærming og la en konkurrent ta risikoen ved testing. Dette kan være en fornuftig strategi, men det kan selvsagt gi konkurrenten din et konkurransefortrinn. Eller du kan ta denne med den potensielle oppsiden som det gir.

En prop tech leverandør som er villig til å dele risiko kan være en god samarbeidspartner, men med et godt overblikk over hvilke risikoer man kan akseptere er det mulig å ta gode beslutninger selv i tilfeller med økt risiko.

Suksess-case

La oss avslutningsvis ta et eksempel på ny teknologi som fungerer godt.

Parkering er ofte et viktig fortrinn i kjøpesentersammenheng. Et godt eksempel på nye systemer som øker attraktivitet kan vi se på parkeringsanlegget til flere kjøpesentre; der kunden slipper ubehaget med å trekke lapp på vei inn og slipper å betale med kort på vei ut. Bilen registreres med lesing av skiltene på vei inn og ut, og betalingskortet er lagret i appen til p-selskapet etter første gangs bruk. For kunden er det en besparelse på noen få sekunder, men et hav av frustrasjoner blir borte. Det er lønnsomt!

Tar man dette ett skritt lenger slik at samme app-løsning inkluderer lading av el-bil, gjerne med solcellstrøm fra senterets tak, ja da snakker vi full pott!

Det er liten tvil om at det er uant potensial fra ny teknologi, men om innovasjon ikke er et endemål, men en måte å nå målet gjelder det å velge prop tech som løser riktig utfordring. Lykke til!


---------------- 
Forfattere: 
Stian Kjellhov (Head of Retail Real Estate Management Colliers) https://www.colliers.com/nb-NO/Experts/Stian-Kjellhov
Frode Hovland (Chief Digital Officer Colliers) https://www.colliers.com/nb-NO/Experts/Frode-Hovland