Hopp til hovedinnhold Gå til bunntekst

Tilgjengelighetserklæring


Colliers forplikter seg til å garantere digital tilgjengelighet for personer med funksjonshemninger på både colliers.com og corporate.colliers.com. Vi jobber fortløpende mot å forbedre brukeropplevelsen av nettstedet for alle, og benytter oss av relevante tilgjengelighetsstandarder.

 

Hvordan kan vi hjelpe?

Ta kontakt på  Accessibility.Concerns@Colliers.com med eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

 

Colliers streber etter å besvare henvendelser angående tilgjengelighet i løpet av 3 virkedager, og finne en løsning i løpet av 10 virkedager.

Du vil alltid kunne eskalere henvendelsen dersom du ikke er tilfreds med vår opprinnelige respons.

 

Tilgjengelighetstiltak

Colliers har prøvd å sikre fremkommeligheten på nettstedet vårt med følgende tiltak:

 

 • Vi har inngått partnerskap med Deque Systems Inc (som er anerkjente tilgjengelighetseksperter) med hensikt i å revidere colliers.com og kontrollere at utbedringsarbeidet vårt samsvarer med de aktuelle retningslinjene for tilgjengelighet.
 • Vi har utnevnt en tilgjengelighetssjef.
 • Vi gir bemanningen vår kontinuerlig opplæring om tilgjengelighet.
 • Vi tilordner klare tilgjengelighetsmål og tilknyttede ansvarsoppgaver.
 • Vi implementerer tilgjengelighet som en vesentlig del av alle design og utviklingsprosjekter.
 • Og tilgjengelighetstiltakene våre gjennomgår formelle kvalitetskontrollprosedyrer.

Samsvarsstatus

De offisielle retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold (WCAG) definerer kravene som designere og utviklere skal overholde for å optimere tilgjengeligheten for personer med funksjonsvansker. Heri kategoriseres samsvarsnivået i tre grader: grad A, grad AA, og grad AAA.

 

Colliers sitt internasjonale nettsted etterlever delvis WCAG 2.1 – grad AA. Delvis etterlevelse vil si at enkelte deler av innholdet ikke fullt lever opp til tilgjengelighetsstandarden. Begrensninger som er kjent på dette nettstedet, er lagt frem nedenfor.

 

Sammendrag av tilgjengelighetsfunksjoner

 • Bilder og andre tekstfrie elementer tilknyttes med alternative tekster.
 • Navigasjonshjelpemidler er lagt inn på alle sider. Snarveislenker er innlemmet for å tilrettelegge for tastaturnavigasjon, samt for å kunne forbigå grupper med lenker på nettsiden og raskt navigere til hovedinnholdet.
 • Tittelattributter benyttes til å gjøre det enklere å tyde tekstlenker, eller for å indikere om lenken vil åpne et nytt nettleservindu.
 • Strukturelle markeringer er bygd inn for å fremheve overskrifter, lister og gjøre nettsiden mer oversiktlig.
 • Skjemaer benytter seg av merker og utfyllingsinstrukser som er kompatible med skjermlesere.
 • Farger er designet for å sikre tilstrekkelig kontrast.

Kompatibilitet med nettlesere og teknologisk assistanse

Dette nettstedet er utformet for å være kompatibelt med de mest populære nettleserne (for både de nyeste og de to foregående utgavene): Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera.

 

Fra og med 12. januar 2016 sluttet Microsoft å støtte Internet Explorer-nettlesere eldre enn IE 11 (som er nettleserens nyeste utgave). Dermed kan vi kun støtte Internet Explorer 11 så langt det lar seg gjøre, med nettleserens alder og begrensninger tatt i betraktning.

 

Eldre utgaver av de ovennevnte nettleserne vil fortsatt vise nettstedet vårt, men du kan forvente å få varierende resultater da de muligens vil tolke HTML, CSS og JavaScript ulikt.

 

Tekniske spesifikasjoner

Fremkommelighet på dette nettstedet er avhengig av følgende teknologier for å fungere med den spesifikke kombinasjonen av nettleserfunksjoner og teknologiske hjelpemidler eller programtillegg som er installert på datamaskinen din: HTML, WAI-ARIA, CSS, JavaScript.

 

Vi er avhengige av disse teknologiene for å samsvare med de aktuelle tilgjengelighetsstandardene.

 

Kjente begrensninger på dette nettstedet

På tross av våre beste forsøk på å optimere nettstedets tilgjengelighet, kan det forekomme visse begrensninger. Du finner en beskrivelse over kjente begrensninger nedenfor.

 

Det finnes tredjepartsinnhold som kan være mindre fremkommelig, som f.eks. YouTube-videoer, Vimeo-videoer og Google Maps. For eksempel kan enkelte handlinger på slikt innhold være utilgjengelig ved utelukkende bruk av tastatur. Tredjeparts innhold kan berike brukeropplevelsen, men Colliers har ingen kontroll over innholdets mer funksjonelle elementer.

 

Colliers sine nettredaktører har blitt lært opp til å legge til så mange tilgjengelighetsfunksjoner som mulig for tredjeparts innhold – som f.eks. undertekster og transkripsjoner – men der har de derimot ikke muligheten til å gjøre noe med funksjonelle elementer som knapper eller glidebrytere.

 

Internet Explorer 11 håndterer ikke fargekontraster effektivt, så vær klar over at du kan oppleve noen problemer dersom du bruker den nettleserutgaven.

 

Visse tilgjengelighetsfunksjoner må fases inn over tid, eller de kan være avhengige av andre funksjoner; dette kan bety at noe av innholdet på colliers.com ikke er tilgjengelig enda. Dersom kontrollsystemet for innholdet eksempelvis trenger en oppdatering, kan det komme nye tilgjengelighetsproblemer som kun blir rettet opp når den nye oppdateringen blir introdusert.

 

Vårt forsøk på å implementere tilgjengelighet som en del av designet innebærer at vi prøver å behandle nye problemer etter hvert som de oppstår. Hvis du imidlertid oppdager et teknisk problem på colliers.com, må du gjerne ta kontakt.

 

Vurdering og kontroll

Colliers har vurdert tilgjengeligheten av dette nettstedet via en ekstern revisjon og endelig utbedring godkjent av Deque Systems, Inc.

 

Colliers engasjerer seg videre med formelle og fortløpende kvalitetskontrollprosesser av hele nettstedets design og utviklingsprosedyrer.

 

Offisiell godkjenning av denne tilgjengelighetserklæringen

Denne tilgjengelighetserklæringen er godkjent av Colliers visepresident, juridiske rådgiver og direksjonssekretær.

 

Sist oppdatert: mars 2021