Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz kājeni

Dzīvokļu vērtēšana

Pieteikties Vērtējumam

Kontakti:

dzīvokļa vērtēšana dažādās dzīvojamajās ēkās un dzīvokļos

Dzīvokļu vērtēšana Rīgā un Pierīgā

 • Banku kredītiem
 • Pirkšanai
 • Pārdošanai
 • Citiem mērķiem

Dzīvokļa vērtējums – pārliecības gūšanai par īpašuma tirgus vērtību


Objektīvam un pamatotam darba rezultātam, sekojot līdzi nekustamā īpašuma tirgus mainībai, Colliers regulāri veic tirgus datu analīzi un pēta dzīvojamā fonda tendences.

dzīvokļu vērtējums modernā daudzdzīvokļu ēku kompleksā

Kvalitatīvs rezultāts

Colliers dzīvokļu vērtēšanas pakalpojuma mērķis ir sniegt objektīvu, atbilstoši Latvijas vērtēšanas standartiem, pamatotu un klientam saprotamu vērtējuma atskaiti.

dzīvokļu vērtēšanas pakalpojumi jaunā daudzdzīvokļu ēkā ar zaļumiem uz balkoniem

Pozitīva klientu pieredze

Mums ir svarīga personiska pieeja katram klientam un operatīva rīcība dažādās situācijās, sniedzot dzīvokļu vērtēšanas pakalpojumus.

nekustamā īpašuma vērtētāju pakalpojumi jaunām daudzdzīvokļu ēkām

Uzticība un zinoši dzīvokļu vērtētāji

Colliers sagatavotos dzīvokļa vērtējumus pieņem visas Latvijas komercbankas, sadarbojamies ar lielākajiem dzīvojamo platību attīstītājiem.

Dzīvokļa vērtējuma pieteikuma forma


 

Ja vēlaties pieteikties sava dzīvokļa vērtējumam, lūdzu, aizpildiet šo anketu.

Pieteikties vērtējumam

Dzīvokļa vērtēšana hipotekārā kredīta saņemšanai


Dzīvokļa vērtēšanas pakalpojums visbiežāk tiek pasūtīts, kad dzīvokļa iegādes procesā nepieciešams hipotekārais kredīts, lai uz darījuma brīdi noteiktu īpašuma tirgus vērtību. Neskatoties uz šo, dzīvokļa vērtējumu var pasūtīt arī gadījumos, kad dzīvokli plānots iegādāties bez papildu finansējuma piesaistes, kā piemēram, pārliecināties, vai darījuma summa atbilst tirgus līmenim, kā arī noskaidrot tirgus vērtību pirms dzīvokļa pārdošanas.

 

Faktori, kas tiek ņemti vērā nosakot dzīvokļa tirgus vērtību

Dzīvokļa vērtēšanas procesā tiek ņemta vērā atrašanās vieta, dzīvojamās ēkas un dzīvokļa telpu tehniskais stāvoklis, kā arī citi ietekmējošie faktori, kas nepieciešami dzīvokļa tirgus vērtības noteikšanai. Būtiskākie tirgus vērtības ietekmējošie faktori:

 • Veiktās pārbūves – to atbilstība Latvijas Būvnormatīvam un legālais statuss. Ja dzīvoklī tika veiktas pārbūves, tad vērtētājs lūgs uzrādīt dokumentāciju un noskaidros to atbilstību Latvijas Būvnormatīvam, un atzīmēs, vai dzīvoklī ir veikta nesaskaņota pārbūve.
 • Telpu tehniskais stāvoklis, apdares kvalitāte.
 • Dzīvojamās ēkas ilgtspēja un tehniskais stāvoklis – piemēram, celtniecības gads, izmantotie materiāli, ēkas apsaimniekošana.
 • Telpu plānojuma racionalitāte – telpu sastāva funkcionalitāte un atbilstība tā labākajam izmantošanas veidam.
 • Atrašanās vieta, kas ir viens no svarīgākajiem īpašuma tirgus vērtības faktoriem.

Nosakot dzīvokļa tirgus vērtību, tiek ņemtas vērā arī papildu nianses kā, piemēram, dzīvokļa platība, balkona vai lodžijas esamība, telpu griestu augstums, apkārtējās teritorijas labiekārtojums, apkaimes infrastruktūra.

Objektīvu dzīvokļa tirgus vērtības noteikšanu veic neatkarīgi un sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji, kuri izstrādā vērtējumu atbilstoši Latvijas Īpašumu vērtēšanas standartam.

 

Dzīvokļa vērtēšanas process


Dzīvokļa vērtēšanas process notiek vairākos etapos:

 1. Vienošanās par darba uzdevumu. Sākumā klients vērtētājam sniedz informāciju par novērtējamā objekta sastāvu, kas jānovērtē (piemēram, nepieciešams tikai dzīvokļa novērtējums vai dzīvoklis ar noliktavu, autostāvvietu), kādam mērķim nepieciešams vērtējums (vērtējums iesniegšanai bankai vai citam mērķim) un kāda vērtības bāze jānosaka (tagadnes tirgus vērtība vai arī nākotnes tirgus vērtība). Papildus klientam jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kuru pieprasīs vērtētājs (īpašuma tiesību dokumentācija, kadastrālā uzmērīšanas lieta ar telpu plānu u.c.).
 2. Objekta apsekošana. Vērtētājs apseko objektu (dzīvokli, ja ir, tad arī dzīvoklim piekrītošo noliktavu, autostāvvietu), veic fotofiksāciju un uz vietas pārbauda iesniegtās dokumentācijas atbilstību.
 3. Tirgus vērtības noteikšana un vērtējuma atskaites sagatavošana. Vērtējums tiek sagatavots atbilstoši Latvijas Īpašumu vērtēšanas standartam LVS 401:2013, kas vienlaikus arī atbilst Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem (IVS 2022).

Sazinieties ar Colliers dzīvojamā fonda nekustamā īpašuma vērtētājiem, lai uzzinātu dzīvokļa vērtējuma pakalpojuma cenu, un pasūtiet  profesionālu un ātru dzīvokļa vērtējumu!

Papildus dzīvokļu vērtēšanas pakalpojumiem, Colliers sniedz  komercīpašumu vērtēšanas pakalpojumus.

 

Biežāk uzdotie jautājumi


Šeit jūs varat apskatīt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Dzīvokļa vērtējums ir dokuments jeb atzinums – vērtēšanas atskaite, kurā ir fiksēti vērtēšanas pasūtījumā izvirzītie nosacījumi, vērtēšanas bāze, vērtējuma paredzamā izmantošana (mērķis) un analīžu rezultāti, kas ir slēdziens par noteikto vērtību.

Dzīvokļa novērtējumu veic reģistrēts vērtētāja asistents un to apstiprina sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.


Dzīvokļa vērtējums visbiežāk ir nepieciešams īstenojot dažādus darījumus ar nekustamo īpašumu, piemēram, pērkot vai pārdodot īpašumu, noformējot hipotekāro kredītu bankā.


Dzīvokļa vērtējums tiek iesniegts bankām, lai noteiktu ieķīlātā īpašuma likviditāti. Gadījumā, ja netiek pildītas kredītsaistības, banka var pārdot īpašumu, lai segtu parādu.


 1. Aizpildiet pieteikuma anketu un vērtētājs ar Jums sazināsies par pakalpojuma cenu, nepieciešamo dokumentāciju un darba izpildes termiņiem.
 2. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas tiek noslēgta vienošanās (ar drošu e-parakstu vai rakstiski uz vietas) par vērtēšanas pakalpojuma darba uzdevumu un apmaksas kārtību.
 3. Sertificēts vērtētājs vai vērtētāja nozīmēts kvalificēts asistents apseko dzīvokli (objekta sastāvu) un veic fotofiksāciju.
 4. Pēc apsekošanas tiek veikts dzīvokļa tirgus vērtības aprēķins un sagatavota vērtējuma atskaite.
 5. Kad dzīvokļa vērtējums ir gatavs nodošanai, pēc pilnas rēķina apmaksas tas tiek nodots klientam elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu e-parakstu).
 

Dzīvokļa vērtēšanas pakalpojuma cena ir atkarīga no objekta sastāva, veida un darba uzdevuma. Lai uzzinātu, cik maksās Jūsu dzīvokļa novērtēšana, sazinieties ar Colliers vērtētājiem.

Dzīvojamā segmenta jaunumi

18 Okt. 2022

BREL forums 2022: “Neviens negaida brīnumu, ka būvniecības cenas atgriezīsies tajā pašā līmenī, kādā tās bija pirms dažiem gadiem.”

Nekustamo īpašumu līderi no visas Baltijas 14. oktobrī pulcējās uz vienas dienas BREL forumu Rīgā, lai apspriestu jaunākos izaicinājumus nozarē. Debatēs eksperti atzīmēja, ka neviens negaida būvniecības cenu atgriešanos iepriekšējā līmenī. Tomēr nekustamo īpašumu pārvaldnieki uzskata, ka cenu pieaugums ir uz palikšanu. Tomēr no nekustamo īpašumu investīciju uzņēmumu viedokļa raugoties, tie ir pārauguši Baltijas tirgu, un arvien vairāk uzņēmumu investē vai apsver iespēju ieguldīt Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionos.
LASĪT VAIRĀK
7 Sept. 2022

Faktori, kas ietekmē dzīvokļa tirgus vērtību

Balstoties uz vērtēšanas standartiem un vērtēšanas metodiku, vērtētājs vadās pēc vairākiem faktoriem, kas var ietekmēt vērtējuma rezultātu, jeb - nekustamā īpašuma tirgus vērtību
LASĪT VAIRĀK