Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz kājeni

Faktori, kas ietekmē dzīvokļa tirgus vērtību

Bilde ar dīānu un sienu bēšā krāsā un stāvlampu

Colliers dzīvojamo platību vērtēšana

Nekustamā īpašuma vērtējums visbiežāk tiek pasūtīts, kad dzīvokļa iegādei nepieciešams hipotekārais kredīts. Vērtējums tiek izstrādāts atbilstoši Latvijas Īpašumu vērtēšanas standartam LVS 401:2013, kas vienlaikus arī atbilst Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem (IVS 2022). Balstoties uz vērtēšanas standartiem un vērtēšanas metodiku, vērtētājs vadās pēc vairākiem faktoriem, kas var ietekmēt vērtējuma rezultātu, jeb - nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

Populārākie tirgus vērtības ietekmējošie faktori, kuriem pirms nekustamā īpašuma iegādes, ir svarīgi pievērst uzmanību:

1. Veiktās pārbūves - to atbilstība Latvijas Būvnormatīvam un legālais statuss. Jānoskaidro, vai objektā nav veiktas patvaļīgas pārbūves, kuras nav saskaņotas (piemēram: nesošo vai nenesošo starpsienu nojaukšana/piebūve, sanitārā mezgla/virtuves ierīkošana virs apakšējā dzīvokļa dzīvojamām telpām, lodžijas aizstiklošana, koplietošanas telpu pievienošana, nelikumīga apkures sistēmas izbūve). Ja objektam nav izstrādāts būvprojekts, izsniegta apliecinājuma karte, sagatavota jauna inventarizācijas lieta vai saskaņošanas process ir iesākts, bet nav pabeigts, jārēķinās, ka vērtētājs to uzskatīs kā tirgus vērtību negatīvi ietekmējošu faktoru, kas, atkarībā no patvaļīgas būvniecības sarežģītības gadījuma, ir papildu laiks, risināmas problēmsituācijas un izmaksas.

2. Telpu plānojuma racionalitāte. Vēlams pievērst uzmanību, vai telpu sastāvs ir funkcionāls un pietiekami efektīvs tā labākajam izmantošanas veidam – dzīvošanai. Ieteicams pievērst uzmanību arī ārtelpu īpatsvaram no kopējās platības, telpu augstumam, kopējās platības attiecībai pret dzīvojamo istabu skaitu.

3. Dzīvojamās ēkas kopējais tehniskais stāvoklis un tās ilgtspēja. Neatkarīgi no tā, cik kapitāli ir izremontēts dzīvoklis, jāņem vērā, kādā ēkā tas atrodas.

4. Nekustamā īpašuma novietojums. Tirgus vērtība ir cieši saistīta ar objekta atrašanās vietu. Vieta ir viens no galvenajiem tirgus vērtības pamatfaktoriem, kas atspoguļo tirgus aktivitāti un pievilcīgumu tirgum. Ieteicams iepazīties ar objekta apkārtni un tā potenciālu nākotnē – kādi attīstības projekti tuvākajā laikā tiek plānoti, tas var vai nu pacelt tirgus vērtību, vai gluži otrādi – pazemināt.

Vērtētāji ņem vērā un rūpīgi izvērtē visus šos augstākminētos faktorus, un tie ietekmē dzīvokļa tirgus vērtību, tāpēc, izvēloties jaunu mājvietu, pirms gala lēmuma pieņemšanas ir svarīgi pieaicināt zinošu neatkarīgu ekspertu, kas pievērsīs uzmanību svarīgākiem faktoriem un noteiks objektīvu dzīvokļa vērtību.


Related Experts

Ieva Barone-Lībeka

Vecākais Konsultants| Dzīvojamo platību vērtēšana

Rīga

Ievas darba pieredze nekustamo īpašumu vērtēšanas nozarē ir 8+ gadi. Vairāku gadu darba pieredzē ir veikti dažādas sarežģītības pakāpes īpašumu vērtējumi: daudzu dzīvojamo un lauksaimniecības īpašumu, vēsturiskas nozīmes namīpašumu un  komercīpašumu (tirdzniecības centru, loģistikas centru un industriālo īpašumu).

SKATĪT EKSPERTU